Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kultury > Biuro Kultury

Biuro Kultury

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2 (23 piętro)
Telefon
22 443 03 21, 22 443 03 20
Faks
22 443 03 22
Email
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek- piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Artur Jóźwik
tel.: 22 443 03 21, faks: 22 443 03 22, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2323
zastępca dyrektora Małgorzata Naimska
tel.: 22 443 03 21, faks: 22 443 03 22, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2324
zastępca dyrektora Aneta Subda
tel.: 22 443 03 21, faks: 22 443 03 22, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2324
Zakres działania wydziału biura
 1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów założeń polityki kulturalnej m.st. Warszawy;
  2. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
  3. współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury;
  4. prowadzenie, na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, spraw związanych ze współpracą w zakresie kultury, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  5. koordynacja spraw związanych z nazewnictwem miejskim, użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy;
  6. współpraca z dzielnicami w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
  7. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury;
  8. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
  9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na prowadzenie działalności przez instytucje kultury, o których mowa w ust. 2, w tym sprawozdawczości;
  10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją instytucji kultury m.st. Warszawy;
  11. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów instytucji kultury, o których mowa w ust. 2, oraz przygotowywanie wniosków odnośnie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury;
  12. prowadzenie rejestrów instytucji kultury, o których mowa w ust. 2;
  13. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działania Biura;
  14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury;
  15. opiniowanie regulaminów organizacyjnych i koordynacja działań instytucji kultury m.st. Warszawy, o których mowa w ust. 2.
 2. Biuro Kultury prowadzi nadzór nad instytucjami kultury:
  1. samorządowymi dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa:
  2. prowadzonymi wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Dodatkowe informacje

Przy Biurze Kultury działa: 

----------------------------------------------------------------------------------------

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)

Sposób udostępniania danych poprzez:

 1. stronę BIP
 2. wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury
 3. przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania tj. 8.00–16.00

rejestr instytucji kultury m.st. Warszawy

 
 
Wprowadził Kowalska Anna (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 10-05-2007
Aktualizujący Sadza Agnieszka (Biuro Kultury (KU)) 17-09-2019
Zatwierdzający Naimska Małgorzata (Biuro Kultury (KU)) 17-09-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2019
Liczba odwiedzin: 154817
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe