Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kultury > Biuro Kultury

Biuro Kultury

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2 (23 piętro)
Telefon
22 443 03 21, 22 443 03 20
Faks
22 443 03 22
Email
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek- piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Artur Jóźwik
tel.: 22 443 03 21, faks: 22 443 03 22, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2311
zastępczyni dyrektora Aneta Subda-Kamola
tel.: 22 443 03 21, faks: 22 443 03 22, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2308
zastępczyni dyrektora Izabela Jasińska
tel.: 22 443 03 21, e-mail: Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2306
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Kultury należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów założeń polityki kulturalnej m.st. Warszawy;
1a) (uchylony);
2) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
3) współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury;
4) prowadzenie, na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, spraw związanych ze współpracą w zakresie kultury, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
5) koordynacja spraw związanych z kształtowaniem nazewnictwa miejskiego;
6) współpraca z dzielnicami w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych, zintegrowanego systemu informacji o działalności kulturalnej m.st. Warszawy, promocji działalności kulturalnej m.st. Warszawy oraz działalności w zakresie edukacji kulturalnej;
7) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury;
8) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
9) wykonywanie zadań organizatora wobec instytucji kultury wymienionych w ust. 2, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), w tym:
    a) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na prowadzenie działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości,
    b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją instytucji kultury,
    c) dokonywanie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji kultury wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a i b,
    d) prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji kultury wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a i b,
    e) opiniowanie regulaminów organizacyjnych i koordynacji działań instytucji kultury;
9a) prowadzenie rejestru instytucji kultury m.st. Warszawy, z wyłączeniem instytucji kultury wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a i b;
10) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działania Biura;
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

 

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością instytucji kultury:
I) dla których organizatorem jest m.st. Warszawa:
   1) Warszawskie Obserwatorium Kultury,
   2) Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy,
   3) Centrum Myśli Jana Pawła II,
   4) Dom Spotkań z Historią,
   5) Muzeum Warszawy,
   6) Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego,
   7) Muzeum Powstania Warszawskiego,
   8) Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr,
   9) Sinfonia Varsovia,
   10) Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia,
   11) Staromiejski Dom Kultury,
   12) Stołeczna Estrada

   13) Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza,
   14) Teatr Baj,
   15) Teatr Dramatyczny miasta stołecznego Warszawy,
   16) Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego,
   17) Teatr Lalek Guliwer,
   18) Teatr Lalka,
   19) Teatr Muzyczny Roma,
   20) Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich,
   21) Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera,
   22) Teatr Rampa – Na Targówku,
   23) Teatr Rozmaitości,
   24) Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza,
   25) Teatr Syrena,
   26) Teatr Współczesny;
II) prowadzonych wspólnie przez m.st. Warszawę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
   1) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
   2) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
   3) Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz;
III) prowadzonych wspólnie przez m.st. Warszawę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie;
IV) prowadzonych wspólnie przez m.st. Warszawę z Polskim Towarzystwem Chemicznym:
 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Dodatkowe informacje

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)

Sposób udostępniania danych poprzez:

  1. stronę BIP
  2. wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury
  3. przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania tj. 8.00–16.00

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

-------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA TEATRU DRAMATYCZNEGO M.ST. WARSZAWY

protokół z II posiedzenia komisji konkursowej

------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA TEATRU STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA

protokół z II posiedzenia komisji konkursowej

 
 
Wprowadził Kowalska Adela (Dzielnica Mokotów) 10-05-2007
Aktualizujący Kociołek Beata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 18-11-2022
Zatwierdzający Kociołek Beata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 18-11-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2022
Liczba odwiedzin: 186815

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe