Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kultury > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kultury

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kultury

  Drukuj
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Infrastruktury
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Infrastruktury, należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą  instytucji kultury m.st. Warszawy, w tym zadań inwestycyjnych; 2) ewidencjonowanie bazy materialnej instytucji kultury m.st. Warszawy; ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Organizacji Pozarządowych
Do zakresu działania Samodzielnego wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Kontroli Organizacji Pozarządowych, należy w szczególności: 1) opracowywanie planów kontroli finansowych i merytorycznych; 2) realizacja kontroli finansowych i merytorycznych; 3) opracowanie zbiorczych raportów na podstawie ... [zobacz więcej]
Wydział Finansowy
Do zakresu działania Wydziału Finansowego, należy w szczególności: 1) opracowywanie projektu budżetu w zakresie działalności Biura, w tym nadzór nad jego realizacją z wykorzystaniem zintegrowanego systemu SAP; 2) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie w zakresie ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności: 1) planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 2) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami ... [zobacz więcej]
Zespół Promocji
Do zakresu działania Zespołu Promocji należy w szczególności: 1) prowadzenie i utrzymanie kulturalnej platformy internetowej www.kulturalna.warszawa.pl ; 2) prowadzenie i koordynacja profili kulturalnych m.st. Warszawy w mediach społecznościowych zgodnie z polityką informacyjną m.st. ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny i Kontaktów z Radą m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Kontaktów z Radą m.st. Warszawy, należy w szczególności: 1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Biura; 2) obsługa sekretarska Dyrektora i zastępców Dyrektora Biura; 3) prowadzenie, we współpracy z biurem ... [zobacz więcej]
Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Instytucji Kultury m.st. Warszawy należy w szczególności: 1) realizowanie uprawnień i obowiązków organizatora instytucji kultury m.st. Warszawy w zakresie merytorycznym; 2) prowadzenie rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest m.st. ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju Kultury
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Kultury należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2030; koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i aktualizowaniem ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe