Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kultury > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kultury

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kultury

  Drukuj
 

Samodzielne Jednoosobowe Stanowsko Pracy Radcy Prawnego
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy obsługa prawna Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, interpretacji przepisów prawa i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Biura; ... [zobacz więcej]
Wydział Finansowy
Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Organizacyjnego, należy w szczególności: planowanie i realizacja Budżetu w zakresie funkcjonowania Biura; nadzorowanie działalności instytucji kultury m. st. Warszawy w zakresie finansowym; monitorowanie założeń finansowych m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności: planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi; współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; ... [zobacz więcej]
Zespół Promocji
Do zakresu działania Zespołu Komunikacji i Promocji należy w szczególności: współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w budowaniu wizerunku m.st. Warszawy jako miasta kultury i obywateli w stolicy, Polsce i poza granicami kraju poprzez działania PR-owe, marketingowe i promocję; wsparcie ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny i Kontaktów z Radą m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej należy w szczególności: opracowywanie planu działań Biura w zakresie realizacji projektów zagranicznych, regionalnych, lokalnych; realizacja projektów specjalnych wynikających z uchwał Rady m. st. Warszawy; ... [zobacz więcej]
Wydział Instytucji Kultury m.st. Warszawy
Do zakresu działania Wydziału Instytucji Kultury m. st. Warszawy należy w szczególności: nadzorowanie działalności instytucji kultury m. st. Warszawy w zakresie merytorycznym; prowadzenie rejestrów instytucji kultury m. st. Warszawy; dokonywanie czynności związanych z powoływaniem i ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju Kultury
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Kultury należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2030; koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i aktualizowaniem ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe