Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kultury > Artur Jóźwik

Artur Jóźwik

  Drukuj
 
Funkcja
dyrektor
Imię
Artur
Nazwisko
Jóźwik
Adres
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa
Numer pokoju
2311
Telefon
22 443 03 21
Faks
22 443 03 22
E-mail
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
Rys biograficzny

 

Zadania

Do zadań Dyrektora Biura należy w szczególności:
1) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań Biura, na podstawie i w granicach prawa;
2) wykonywanie poleceń Prezydenta m.st. Warszawy;
3) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w Urzędzie, w tym Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy,
4) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
5) monitorowanie wykonania zadań inwestycyjnych przez nadzorowane instytucje kultury m.st. Warszawy;
6) występowanie do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejęcie prowadzenia sprawy, do prowadzenia której właściwy jest wydział dla dzielnicy;
7) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Biura;
8) dokonywanie czynności kierownika zamawiającego, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
9) przygotowywanie i zawieranie na podstawie udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa, umów i porozumień, a także nadzór nad ich realizacją; 
10) prowadzenie polityki kadrowej w Biurze oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
11) opracowywanie wewnętrznego regulaminu działalności Biura;
12) przygotowywanie opisów stanowisk, w tym ustalanie szczegółowego zakresu czynności dla pracowników Biura;
13) dokonywanie ocen pracowników oraz składanie wniosków w sprawie awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników Biura;
14) wyznaczanie na czas urlopów albo nieobecności w Biurze zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy;
15) składanie wniosków dotyczących aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy;
16) współpraca w opracowywaniu i realizacji budżetu m.st. Warszawy, w zakresie działania Biura;
17) przygotowywanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych i ich realizacja;
18) nadzorowanie stosowania przez pracowników pieczęci;
19) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
20) nadzorowanie udostępniania informacji publicznej i akceptacja informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej przez upoważnionych pracowników.

 
 
Wprowadził Subda-Kamola Aneta (Biuro Kultury (KU)) 27-06-2007
Aktualizujący Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 28-09-2020
Zatwierdzający Subda-Kamola Aneta (Biuro Kultury (KU)) 28-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-09-2020
Liczba odwiedzin: 14203
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe