Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
p.o. dyrektora Katarzyna Galas
tel.: 22 443 08 00, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1723
zastępca dyrektora Alicja Pawłowska
tel.: 22 443 08 00, faks: o 22 443 08 02, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1722
zastępca dyrektora Urszula Najdzik
tel.: 22 443 08 00, faks: 22 443 08 02, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1720
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych;
 2. nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w biurach Urzędu ustalonej przez Prezydenta;
 3. opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 4. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu;
 5. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu;
 6. prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic;
 7. opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, premiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 9. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
 10. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych, w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie oraz stosowania jednolitych procedur i standardów;
 11. niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu do Biura Ochrony, Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biura Administracyjno-Gospodarczego oraz Gabinetu Prezydenta w Urzędzie;
 12. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu;
 13. prowadzenie Rejestru Korzyści.
 
 
Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-06-2007
Aktualizujący Zembala Martyna (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 12-08-2020
Zatwierdzający Żek Marzena (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-08-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2020
Liczba odwiedzin: 192510
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe