Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
dyrektor Katarzyna Galas
tel.: 22 443 08 00, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1723
zastępca dyrektora Patrycja Sorbian-Osuch
tel.: 22 443 08 00, faks: 22 443 08 02, e-mail: sekretariat.bkis@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1717
zastępca dyrektora Urszula Najdzik
tel.: 22 443 08 00, faks: 22 443 08 02, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1720
p.o. zastępcy dyrektora Urszula Kosakowska
tel.: 22 443 08 00, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1722
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Kadr i Szkoleń należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów, pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych;
2) nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w biurach Urzędu ustalonej przez Prezydenta;
3) opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, zatrudniania, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
4) planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu;
5) realizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu;
6) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu;
7) prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic;
8) opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, premiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
10) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
11) szkolenie pracowników Urzędu wyznaczonych do wykonywania działań
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
12) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w siedzibach biur i Urzędu Stanu Cywilnego;
13) koordynowanie przeprowadzania praktycznych warunków ewakuacji z budynków urzędów dzielnic;
14) monitorowanie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu;
15) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie oraz stosowania jednolitych procedur i standardów;
16) niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu do Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, Biura Organizacji Urzędu, Gabinetu Prezydenta oraz Miejskiego Centrum Sieci i Danych;
17) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej w zakresie przeprowadzania szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie etyki i polityki antykorupcyjnej;
18) realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu w zakresie wskazanym zarządzeniem Prezydenta;
19) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
20) prowadzenie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie;
21) organizowanie wolontariatu pracowniczego.

 
 
Wprowadził Hencel Marta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 20-06-2007
Aktualizujący Domańska Daria (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2022
Zatwierdzający Żek Marzena (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 02-06-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2022
Liczba odwiedzin: 224038

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe