Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kadr i Szkoleń

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Kadr i Szkoleń

  Drukuj
 

Wydział Kadr
Do zakresu zadań Wydziału Kadr należy w szczególności: prowadzenie akt osobowych: a) Prezydenta, zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz pracowników biur Urzędu, w tym pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, b) członków zarządów dzielnic, c) kierowników jednostek ... [zobacz więcej]
Wydział Rachuby Płac
Do zakresu zadań Wydziału Rachuby Płac należy w szczególności: naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju Kadr
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Kadr należy w szczególności:   1) organizacja szkoleń dla pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego 2) projektowanie, organizacja i koordynacja działań związanych ze szkoleniami wewnętrznymi realizowanymi w ramach projektu ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii Personalnej
prowadzenie działań związanych z zapewnieniem spójności procesów zarządzania zasobami ludzkimi wdrażanie wyników wartościowania stanowisk pracy, w tym aktualizacja i opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu modelowych opisów stanowisk pracy ... [zobacz więcej]
Wydział Ochrony Pracy
Status i zadania Wydziału BHP  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.). Do zakresu działania Wydziału BHP należy pełnienie wobec Prezydenta funkcji ... [zobacz więcej]
Zespół Spraw Socjalnych
Do zakresu zadań Zespołu Spraw Socjalnych należy w szczególności: opracowanie projektu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie, zwanego dalej ZFŚS, oraz monitorowanie zmian w tym regulaminie; opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków z ZFŚS na dany ... [zobacz więcej]
Zespół Analiz
przygotowywanie sprawozdań do Wojewody Mazowieckiego oraz danych do sprawozdań w części dotyczących wynagrodzeń rozliczanie i przeksięgowanie dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej angażowanie i redukcja środków w systemie SAP HR w zakresie ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii Personalnej
Do zakresu działania Wydziału Strategii Personalnej należy w szczególności: 1) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem spójności procesów zarządzania zasobami ludzkimi; 2) wdrażanie wyników wartościowania stanowisk pracy, w tym aktualizacja i opracowywanie ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
Do zakresu zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności: prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z Biura prowadzenie spisu spraw – zgodnie z rzeczowym wykazem akt nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przeciwdziałania Zjawisku Mobbingu w Urzędzie m.st. Warszawy
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Przeciwdziałania Zjawisku Mobbingu w Urzędzie m.st. Warszawy należy prowadzenie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie, a w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałym przypadku mobbingu;  ... [zobacz więcej]
Wydział Doboru Kadr
Do zakresu działania Wydziału Doboru Kadr należy w szczególności: 1) organizacja i prowadzanie naboru zewnętrznego i wewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w biurach Urzędu i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na stanowiska kierowników ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego   Wieloosobowego Stanowiska   Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności obsługa prawna Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Prawnego Urzędu. ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe