Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Wydział Kadr > Wydział Kadr

Wydział Kadr

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 325 94 13
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
naczelnik Marzena Żek
tel.: 22 325 94 13, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1705
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie akt osobowych:
  a) Prezydenta, zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz pracowników biur Urzędu, w tym pracowników Urzędu Stanu Cywilnego,
  b) członków zarządów dzielnic,
  c) kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dla wydziału dla dzielnicy lub innej komórki właściwej w sprawach kadrowych;
 2. prowadzenie ewidencji oraz całości spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, w tym:
  a) rejestrowanie w ZUS i wyrejestrowywanie,
  b) rejestracja i kontrola zwolnień lekarskich;
 3. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników, o których mowa w pkt 1  lit. a;
 4. przygotowywanie okresowych planów i sprawozdań z zakresu działalności Biura w części  dotyczącej spraw kadrowych;
 5. wprowadzanie i aktualizowanie w informatycznym systemie kadrowo-płacowym danych kadrowych dotyczących pracowników, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;
 6. sporządzanie sprawozdań do GUS w części dotyczącej zatrudnienia;
 7. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników, o których mowa w pkt 1;
 8. przekazywanie akt osobowych pracowników, o których mowa w pkt 1, do wydziału właściwego do spraw archiwalnych Urzędu;
 9. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt 1;
 10. wystawianie druków do ZUS w części dotyczącej zatrudnienia;
 11. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy, w tym dotyczących: obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych i urlopów;
 12. utrzymywanie informatycznego systemu kadrowo-płacowego w zakresie: administracji struktury organizacyjnej oraz administracji merytorycznej w części kadrowej, a w szczególności dokonywanie modyfikacji, zmian bieżących i zmian wynikających z przepisów prawa oraz ze zmian organizacyjnych w Urzędzie;
 13. współpraca z Wydziałem Ochrony Pracy;
 14. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 15. opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 16. prowadzenie spraw wolontariatu w biurach Urzędu i Urzędzie Stanu Cywilnego;
 17. obsługa administracyjno-biurowa Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw Etyki;
 18. prowadzenie Rejestru Korzyści;
 19. współpraca z przychodnią medycyny pracy w zakresie obowiązkowej opieki medycznej pracowników Urzędu.
 
 
Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 28-05-2007
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 02-07-2020
Zatwierdzający Żek Marzena (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-08-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2020
Liczba odwiedzin: 31166
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe