Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Zespół Spraw Socjalnych > Zespół Spraw Socjalnych

Zespół Spraw Socjalnych

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 77, 22 443 08 78, 22 443 08 75, 22 443 08 76, 22 32 59 420
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
p.o. kierownika Monika Kujawa
tel.: 22 443 08 77, e-mail: mkujawa@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2224
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu zadań Zespołu Spraw Socjalnych należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie, zwanego dalej ZFŚS, oraz monitorowanie zmian w tym regulaminie;
  2. opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków z ZFŚS na dany rok oraz bieżące monitorowanie wykorzystania tych środków;
  3. realizacja regulaminu ZFŚS w stosunku do pracowników biur Urzędu oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, a także w stosunku do emerytów i rencistów Urzędu oraz innych uprawnionych osób;
  4. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie spraw socjalnych;
  5. wprowadzanie i aktualizowanie w informatycznym systemie kadrowo-płacowym danych dotyczących świadczeń socjalnych osób, o których mowa w pkt 3;
  6. sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych przez Zespół;
  7. utrzymywanie informatycznego systemu kadrowo-płacowego w zakresie administracji merytorycznej w części dotyczącej świadczeń socjalnych, a w szczególności dokonywanie modyfikacji, zmian bieżących i zmian wynikających z przepisów prawa oraz ze zmian organizacyjnych Urzędu;
  8. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędów dzielnic właściwych w sprawach kadrowych, w celu stosowania jednolitych procedur i standardów, w części dotyczącej działalności socjalnej.
Załączniki

Regulamin ZFŚS

regulamin ZFŚS zal_1- Wniosek o zapomogę dla pracownika

regulamin ZFŚS zal_2 - Wniosek o zapomogę dla emeryta/rencisty lub innej osoby uprawnionej

regulamin ZFŚS zal_3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracownika i członków jego rodziny

regulamin ZFŚS zal_4 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta/rencisty i członków jego rodziny

regulamin ZFŚS zal_5 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci

regulamin ZFŚS zal_6 – Tabela wysokości dofinansowania do różnych form wypoczynku pracowników i członków ich rodzin

regulamin ZFŚS zal_7 – Tabela wysokości dofinansowania do różnych form wypoczynku emerytów/rencistów i członków ich rodzin

regulamin ZFŚS zal_8 – Wniosek o dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dla pracowników

regulamin ZFŚS zal_9 – Tabela wysokości dofinansowania działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dla pracowników

regulamin ZFŚS zal_10 – Wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego oraz innych formach wychowania przedszkolnego

regulamin ZFŚS zal_11 – Tabela wysokości dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, w punkcie przedszkolnym, opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego oraz zespole wychowania przedszkolnego

regulamin ZFSS zal_12 – Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

regulamin ZFŚS zal_13 – Tabela wysokości dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

regulamin ZFŚS zal_14 - Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe

regulamin ZFŚS zal_15 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

regulamin ZFŚS zal_16 – Wskazanie nowego poręczyciela umowy pożyczki mieszkaniowej

regulamin ZFŚS zal_17 - Maksymalna wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe oraz wysokość oprocentowania

regulamin ZFŚS zal_18 - Zobowiązanie w sprawie kontynuacji spłaty pożyczki mieszkaniowej

regulamin ZFŚS zal_19 – Wniosek o odstąpienie od obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki

regulamin ZFŚS zal_20 – Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów przez pełnoletniego członka gospodarstwa domowego

regulamin ZFŚS zal_21 – Oświadczenie emeryta/rencisty lub innej osoby uprawionej o sposobie wypłaty świadczenia

regulamin ZFSS zal_22 – Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku pracowników- dotyczy wyłącznie gospodarstw jednoosobowych

regulamin ZFŚS zal_23 – Wniosek o świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

regulamin ZFŚS zal_24 – Tabela wysokości świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

regulamin ZFSS zal_25 – Wniosek o świadczenie z tytułu śmierci dziecka, małżonka, konkubenta, rodziców, teściów

regulamin ZFŚS zal_26 – Tabela wysokości świadczenia z tytułu zgonu dziecka, małżonka, konkubenta, rodziców, teściów

INFORMACJA – WCZASY CUW

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2012 r. przestało obowiązywać porozumienie z Centrum Usług Wspólnych o świadczeniu usług wypoczynkowych dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy w ośrodkach administrowanych przez CUW w Łańsku przy zastosowaniu preferencyjnych cen.

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. zostały wprowadzone  jednakowe dla wszystkich (także pracowników CUW) ceny wypoczynku.

Aktualna oferta znajduje się na stronie www.cuw.gov.pl

Kontakt i rezerwacja miejsc: Łańsk 89 512 11 80.

 
 
Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 28-05-2007
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 05-10-2020
Zatwierdzający Kujawa Monika (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 06-10-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2020
Liczba odwiedzin: 53409
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe