Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Wydział Rachuby Płac > Wydział Rachuby Płac

Wydział Rachuby Płac

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
Pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 50
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek- piatek: 8:00 - 16:00.

Kierownictwo
naczelnik Zofia Czaplicka
tel.: 22 443 08 50, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2212
zastępca naczelnika Edyta Głaska
tel.: 22 443 08 51, e-mail: sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2207
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu zadań Wydziału Rachuby Płac należy w szczególności:

 1. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. sporządzanie list płac oraz dyspozycji przelewów na konta osobiste pracowników;
 3. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i ich comiesięczna aktualizacja;
 4. naliczanie świadczeń w okresie czasowej niezdolności do pracy pracowników oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
 5. ustalanie prawa i naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz naliczanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej przez ZUS dokumentacji w tym zakresie;
 6. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami Urzędu;
 7. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie dyspozycji przelewów do ZUS;
 8. sporządzanie dla każdego pracownika miesięcznych informacji o przychodach i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 9. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat oraz sporządzanie dyspozycji przelewów miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 10. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 11. planowanie środków budżetowych na wynagrodzenia pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego oraz bieżące monitorowanie ich wykorzystania;
 12. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników Urzędu;
 13. wystawianie druków do ZUS pracowników Urzędu w części dotyczącej wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą;
 14. sporządzanie sprawozdań do GUS w części dotyczącej wynagrodzeń;
 15. wprowadzanie i aktualizowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym;
 16. prowadzenie bieżącego archiwum dokumentacji płacowej pracowników Urzędu;
 17. utrzymywanie informatycznego systemu kadrowo-płacowego w zakresie administracji merytorycznej, a w szczególności dokonywanie modyfikacji, zmian bieżących i zmian wynikających z przepisów prawa oraz ze zmian organizacyjnych w Urzędzie;
 18. sporządzanie rozliczeń kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących w Urzędzie projekty unijne;
 19. sporządzanie rozliczeń kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach skierowania z Urzędu Pracy lub umowy z Urzędem Pracy;
 20. opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski oraz opracowywanie projektów odpowiedzi i decyzji administracyjnych związanych z dostępem do  informacji publicznej – w zakresie zadań Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 28-05-2007
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 06-03-2020
Zatwierdzający Czaplicka Zofia (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 06-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-03-2020
Liczba odwiedzin: 21248
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe