Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Wydział Rozwoju Kadr > Wydział Rozwoju Kadr

Wydział Rozwoju Kadr

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 34
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Sauczek
tel.: 22 443 08 34, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1712
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Kadr należy w szczególności:

 

1) organizacja szkoleń dla pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego
2) projektowanie, organizacja i koordynacja działań związanych ze szkoleniami wewnętrznymi realizowanymi w ramach projektu „Samokształcenie w Urzędzie m.st. Warszawy”;
3) prowadzenie spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego
4) projektowanie, organizacja i nadzorowanie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego na platformie e learningowej, w tym:
a) planowanie procesów szkoleniowych z uwzględnieniem e-learningu,
b) współpraca z dostawcami usług w zakresie rozwiązań e-learningowych oraz zakup szkoleń,
c) ewaluacja działań na platformie e-learningowej;
5) realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych podróży służbowych pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie wskazanym zarządzeniem Prezydenta;
6) opracowywanie i wdrażanie projektów rozwojowych kreujących standard w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, w tym w szczególności narzędzi HR do ewaluacji działań, jak również rozwiązań optymalizujących procesy;
7) prowadzenie rejestrów oraz baz danych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
8) współpraca z biurami Urzędu i Urzędem Stanu Cywilnego przy realizacji projektów ze środków europejskich;
9) zarządzanie środkami budżetowymi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego;
10) monitorowanie zobowiązań wynikających z umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podpisanych z pracownikami biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego;
11) sporządzanie bieżących planów i sprawozdań w zakresie realizacji zadań Biura  w części dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
12) opracowywanie projektów i aktualizowanie zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań realizowanych przez Wydział, określających sposób i zasady postępowania  w Urzędzie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników;
13) wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
14) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych przez Wydział postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, w tym sporządzanie wniosków o decyzje w zakresie zgodności wydatku z przepisami ww. ustawy (sumowanie);
15) realizowanie zadań z zakresu sprawowania merytorycznego nadzoru nad działalnością wydziału dla dzielnicy lub innej komórki właściwej w sprawach kadrowych, w celu stosowania jednolitych procedur i standardów, w części dotyczącej realizacji zadań Wydziału w biurze.

 
 
Wprowadził Kowalczyk Łukasz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 22-07-2016
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-03-2020
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-03-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2020
Liczba odwiedzin: 5145
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe