Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Zespół Analiz > Zespół Analiz

Zespół Analiz

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 57
Email
sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
kierownik zespołu Małgorzata Pacuska
tel.: 22 443 08 71, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2208
Zakres działania wydziału biura
 1. przygotowywanie sprawozdań do Wojewody Mazowieckiego oraz danych do sprawozdań w części dotyczących wynagrodzeń
 2. rozliczanie i przeksięgowanie dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
 3. angażowanie i redukcja środków w systemie SAP HR w zakresie wydatków osobowych projektów unijnych, dotacji oraz wydatków rzeczowych
 4. sporządzanie danych i odpowiedzi do interpelacji, zapytań prasowych i wniosków o dostęp do informacji publicznej w zakresie zadań Biura Kadr i Szkoleń
 5. planowanie środków budżetowych na wynagrodzenia pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego oraz bieżące monitorowanie ich wykorzystania
 6. przygotowanie wykonania budżetu Biura Kadr i Szkoleń w układzie klasycznym i zadaniowym
 7. nadzór merytoryczny nad comiesięcznymi wykonaniami budżetu w zakresie urzędów dzielnic
 8. kalkulacje finansowe w zakresie wynagrodzeń wynikające z bieżącej potrzeby pracodawcy
 9. planowanie i monitorowanie limitów środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla Urzędu m.st. Warszawy
 10. monitorowanie bieżących stanów zatrudnienia oraz etatyzacji w Urzędzie m.st. Warszawy
 11. przygotowywanie raportów i  analiz z zakresu zatrudnienia i wynagradzania oraz pozostałych zadań realizowanych w Biurze Kadr i Szkoleń dla biur i delegatur biur, Urzędu Stanu Cywilnego oraz urzędów dzielnic
 12. tworzenie oraz testowanie raportów w systemie SAP oraz w Excel w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
 13. opracowanie planu zamówień publicznych w oparciu o zaplanowane szkolenia/projekty doradcze ujęte m.in. w Rocznym Planie Szkoleń na dany rok budżetowy
 14. realizacja zadań związanych z badaniem efektywności wykorzystania zasobów kadrowych Urzędu m.st. Warszawy
 15. opracowywanie wskaźników efektywności dla procesów personalnych
 16. prowadzenie analiz wskaźników personalnych, prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych
 17. wspieranie i realizacja projektów związanych z usprawnianiem i optymalizacją procesów personalnych
 18. współpraca z innymi komórkami w zakresie dostarczanych danych
 
 
Wprowadził Kowalczyk Łukasz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 04-09-2018
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-02-2020
Zatwierdzający Pacuska Małgorzata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-02-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2020
Liczba odwiedzin: 1413
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe