Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Biuro Kadr i Szkoleń

Lista artykułów:


Kartoteki wynagrodzeń pracowników Urzędu m.st. Warszawy

Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Osoba kontaktowa

Czaplicka Zofia

Numer telefonu

22 443 08 50

Uwagi

Rejestr prowadzony w Wydziale Rachuby Płac.

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).


Wprowadził Hencel Marta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2007-07-18
Aktualizujący Kowalczyk Łukasz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2016-05-31
Zatwierdzający Katarzyna Konieczniak 2016-05-31
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-06-01
Wersja standardowa