Kanał Wyżej
Biuro Kadr i Szkoleń - ewidencje i rejestry

Rejestr krajowych delegacji służbowych pracowników Urzędu m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-07
Rejestr oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-07
Rejestr oświadczeń lustracyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-07
Rejestr wniosków pracowników Urzędu m.st. Warszawy o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-21
Rejestr oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych Prezydentowi m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-21
Ewidencja pracowników Urzędu m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-21
Rejestr dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-21
Kartoteki wynagrodzeń pracowników Urzędu m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-06-01<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Biuro Kadr i Szkoleń - ewidencje i rejestry

Wersja standardowa