Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Adres
00 - 056 Warszawa
ul.Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 00; 22 443 27 01
Faks
22 443 27 02
Email
Sekretariat.BKiK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Małgorzata Gajewska, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
tel.: 22 443 27 00, 22 443 27 01, faks: 22 443 27 02, e-mail: mgajewska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 308
zastępca dyrektora Małgorzata Ociepka
tel.: 22 443 27 01, 22 443 27 00, faks: 22 443 27 02, e-mail: mociepka@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 307
zastępca dyrektora Bożena Imiela
tel.: 22 443 27 00, 22 443 27 01, faks: 22 443 27 02, e-mail: bimiela@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 309
zastępca dyrektora Władysława Brodowicz
tel.: 22 443 27 01, 22 443 27 00, faks: 22 443 27 02 , e-mail: wbrodowicz@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 310
zastępca dyrektora Maria Jolanta Cuper-Wagner
tel.: 22 44 32 822, faks: 22 44 32 702, e-mail: jwagner@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 521
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Księgowości i Kontrasygnaty należy w szczególności:

 • obsługa kancelaryjna Skarbnika;
 • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie budżetu m.st. Warszawy;
 • prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy;
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych m.st. Warszawy, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowego m.st. Warszawy oraz skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy;
 • obsługa finansowo-księgowa Urzędu;
 • obsługa finansowo-księgowa funduszy europejskich i depozytów;
 • realizacja dyspozycji płatności z tytułu wydatków budżetowych i rozchodów budżetu oraz zwrotu nadpłaconych dochodów i sum do wyjaśnienia;
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników Urzędu, diet radnych;
 • nadzór nad rozliczeniami podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych;
 • obsługa kasowa Urzędu;
 • współpraca z bankiem w zakresie sprawnej obsługi wszystkich stanowisk pracy powiązanych z funkcjonowaniem w m.st. Warszawie bankowości elektronicznej;
 • analiza dokumentów przedkładanych Skarbnikowi do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 • ewidencja wpływów z mandatów i wystawianie tytułów wykonawczych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską m.st. Warszawy;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi;
 • opracowywanie zmian polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
Dodatkowe informacje

 

Załączniki

• Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Księgowości i Kontrasygnaty [zobacz]
• Schemat organizacyjny Biura Księgowości i Kontasygnaty [zobacz]

zobacz również:

• Instrukcja kontroli finansowej i obiegu dokumentów [zobacz]


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-08-03
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-03-13
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-03-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-19
Wersja standardowa