Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-9) > Wydział Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-9)

Wydział Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-9)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 44 32 824
Faks
22 44 32 702
Email
pkowalewski@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Paweł Kowalewski
tel.: 22 44 32 824, faks: 22 44 32 702, e-mail: pkowalewski@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 523
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące analizy podatkowej, analizy obowiązujących oraz projektowych przepisów prawa podatkowego, analizy orzecznictwa podatkowego, a także weryfikowania scentralizowanych rozliczeń m.st. Warszawy; w zakresie podatku należnego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe, a w szczególności:
1. przygotowywanie w imieniu Skarbnika pisemnych projektów odpowiedzi na zapytania komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy dotyczących stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie podatku należnego oraz o podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe, a także przepisów wykonawczych obowiązujących w tym zakresie;
2. udzielanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnień w zakresie:
a) stosowania przepisów dotyczących podatku należnego w podatku od towarów i usług,
b) stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe,
c) postępowania w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi),
d) rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych;
3. prowadzenie spraw oraz korespondencji z organami skarbowymi dotyczących spraw podatkowych, a w szczególności:
a) przygotowywanie wystąpień o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie ordynacji podatkowej w zakresie podatku należnego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe,
b) prowadzenie postępowań podatkowych przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego oraz Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku należnego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe
- w imieniu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
4. analiza wyjaśnień i decyzji urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz orzeczeń sądów w sprawach dotyczących podatku należnego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie transakcji krajowych;
5. współpraca z Biurem Prawnym w zakresie stosowania przepisów dotyczących:
a) podatku należnego, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, oraz
b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie transakcji krajowych, ordynacji podatkowej
- a także przepisów wykonawczych dotyczących tych ustaw;
6. opracowywanie projektów upoważnień do występowania w imieniu m.st. Warszawy przed organami podatkowymi, w tym w zakresie rejestracji kas fiskalnych;
7. aktualizacja:
a) procedury rozliczania podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa,
b) procedury rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Urzędzie m.st. Warszawy i Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy,
- w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
8. prowadzenie czynności sprawdzających polegających na weryfikacji i analizie danych zawartych w KiKUM-VAT dotyczących rozliczeń w podatku od towarów i usług, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podatku należnego oraz sporządzanie protokołów i raportów z przeprowadzonych czynności;
9. organizowanie spotkań roboczych z pracownikami jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy dotyczących tematyki rozliczania podatku należnego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe.”;

 
 
Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2016
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (KK) (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 19-12-2016
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 2475
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe