Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Księgowości Funduszy Europejskich (KK-6) > Wydział Księgowości Funduszy Europejskich (KK-6)

Wydział Księgowości Funduszy Europejskich (KK-6)

  Drukuj
 
Adres
00 - 056 Warszawa
ul.Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 89
Email
dskalinska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Dorota Skalińska - Złotkowska
tel.: 22 443 27 89, faks: 22 443 27 02, e-mail: dskalinska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 422
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Funduszy Europejskich należy
w szczególności:
1) zgłaszanie wniosków o otwarcie rachunku bankowego dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w ramach Funduszy Europejskich realizowanych przez m.st. Warszawę;
2) weryfikacja dokumentów finansowych, w tym faktur VAT i rachunków, a w szczególności sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, stanowiących podstawę realizacji wydatku dotyczącego projektu realizowanego przez biuro oraz ich akceptacja;
3) akceptacja dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy realizującej projekt;
4) monitorowanie środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla projektów;
5) rozliczanie środków zastępczych  udzielanych na realizacje projektów;
6) przygotowywanie przelewów i przekazywanie środków do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących projekty finansowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a w przypadku projektów realizowanych przez biura - do kontrahentów;
7) dekretowanie wyciągów bankowych z rachunków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
8) wprowadzanie do ksiąg rachunkowych budżetu otrzymanych z dzielnic „Informacji” dotyczących wykonania dochodów i wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z podziałem na poszczególne projekty realizowane przez dzielnice;
9) sporządzanie poleceń księgowań dotyczących dochodów i wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
10) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie projektów realizowanych przez biura w Systemie SAP;
11) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych dokonywanych przez biura w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
12) dekretowanie i księgowanie otrzymanych dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym;
13)  likwidatura dokumentów księgowych, sporządzanie przelewów krajowych i zagranicznych, w tym w systemie bankowości elektronicznej;
14) bieżące uzgadnianie wydatków i kosztów poszczególnych biur w odniesieniu do planu i rozrachunków;
15) analiza i uzgadnianie sald dotyczących realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
16) uzgadnianie z właściwymi biurami, dzielnicami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy danych finansowych wykazywanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową;
17) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu) Urzędu – w zakresie zadań Wydziału;
18) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
19) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej na potrzeby przeprowadzanych kontroli w zakresie zadań wydziału.

 

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 07-01-2019
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 07-01-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2019
Liczba odwiedzin: 9841
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe