Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Ewidencji i Windykacji Mandatów (KK-2) > Wydział Ewidencji i Windykacji Mandatów (KK-2)

Wydział Ewidencji i Windykacji Mandatów (KK-2)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 28
Faks
22 443 27 02
Email
pstasiak@um.warszawa.pl ; udutkiewicz@um.warszawa.pl ; dwelnicka@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Piotr Adam Stasiak
tel.: 22 443 27 28, faks: 22 443 27 31, e-mail: pstasiak@um.warszawa.pl
, p. 502
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ewidencji i Windykacji Mandatów należy w szczególności:
1) ewidencjonowanie wpływów z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia;
2) wystawianie upomnień oraz  tytułów wykonawczych na niezapłacone i częściowo niezapłacone w terminie mandaty karne wystawione przez Straż Miejską; 
3) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, regulaminu windykacji należności i instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
4) weryfikowanie i uzupełnianie danych w bazie Windykacja dotyczących urzędów skarbowych;
5) importowanie wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej do bazy Windykacja;
6) dekretacja wpływów na rachunku bankowym dotyczącym mandatów Straży Miejskiej oraz rozliczanie wpłat z należnościami z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia;
7) prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie należności i wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską oraz w zakresie kosztów upomnienia;
8) sporządzanie dziennych raportów sumarycznych stanowiących podstawę księgowań w syntetyce w zakresie mandatów;
9) uzgadnianie z Wydziałem Dochodów ewidencji  analitycznej dotyczącej należności z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia z ewidencją syntetyczną w systemie SAP;
10) uzgadnianie i wyjaśnianie wpłat z Centrum Obsługi Podatnika oraz urzędami skarbowymi na terenie kraju;
11) przygotowywanie dyspozycji dla Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu  dotyczących zwrotów nadpłat z tytułu mandatów Straży Miejskiej i wpływów z tytułu mylnych wpłat;
12) dokonywanie w bazie Windykacja odpisu należności przedawnionych z tytułu mandatów karnych  wystawionych przez Straż Miejską;
13) wystawianie upomnień na niezapłacone i częściowo niezapłacone w terminie mandaty nałożone przez Straż Miejską;
14) wystawianie tytułów wykonawczych na niezapłacone i częściowo niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską, i przekazywanie ich do Centrum Obsługi Podatnika lub do urzędów skarbowych  na terenie kraju;
15) sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez urzędy skarbowe z tytułu opłaty za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych;
16) weryfikowanie danych w aplikacji ”Źródło” w przypadku zwrotu tytułów wykonawczych z urzędów skarbowych i Centrum Obsługi Podatnika zawierających  błędne dane osoby ukaranej, oraz ponowne wystawianie tytułów wykonawczych po wprowadzeniu zmian;
17) wysyłanie do organów egzekucyjnych zawiadomień o zmianie wysokości  należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym w związku z dokonaniem przez osobę wpłacającą wpłaty częściowej lub całkowitej z tytułu mandatu karnego;
18) wysyłanie do organów egzekucyjnych zawiadomień w  sprawie przedawnienia należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym;
19) wydawanie postanowień z zakresu prowadzonej windykacji mandatów;
20) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, regulaminu windykacji należności, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
21) współpraca z urzędami dzielnic oraz z Biurem Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności  w zakresie przekazywania spraw dotyczących postępowania upadłościowego;
22) współpraca ze Strażą Miejską w sprawach dotyczących postępowań sądowych (wyroki sądowe).

 

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 19-07-2007
Aktualizujący Wełnicka Dorota (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 28-09-2020
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 28-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-09-2020
Liczba odwiedzin: 26915
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe