Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 117
Telefon
22 443 22 70
Faks
22 443 22 72
Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Jerzy Stępniak
tel.: 22 443 22 70, faks: 22 443 22 72, e-mail: j.stepniak@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 119
zastępca dyrektora Monika Wiśnioch
faks: 22 443 22 72, e-mail: Mwisnioch@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 123
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji, a w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
2) opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów skoordynowanych w odrębnych rejonach inwestycyjnych m.st. Warszawy, w oparciu o wieloletnie lub roczne prognozy finansowe oraz plany (programy) inwestycyjne i remontowe, przygotowywane przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
3) określanie i uzgadnianie terminów realizacji inwestycji i remontów planowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
4) składanie wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i innych podmiotów zarządzających infrastrukturą techniczną wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji;
5) opracowywanie analiz ekonomicznych procesów inwestycyjnych podlegających koordynacji realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną;
6) opracowywanie wytycznych do czasowych zmian organizacji ruchu oraz uzgadnianie projektów czasowych zmian organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów;
7) monitorowanie procesów przygotowania inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych;
8) bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
9) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji;
10) analiza planowanych naruszeń pasów drogowych, propozycji i technologii robót w pasie drogowym pod kątem ich wpływu na drożność komunikacyjną na obszarze m.st. Warszawy;
11) podejmowanie, w zakresie realizowanych zadań, działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych;
12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta lub Rady m.st. Warszawy w zakresie realizowanych zadań;
13) opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów z zakresu działalności Biura.

Dodatkowe informacje

Biuro prowadzi przeznaczony dla mieszkańców Warszawy, serwis informacyjny www.infoulice.um.warszawa.pl oraz fanpage www.facebook.com/infoulice/ o inwestycjach i remontach ulic oraz wynikających z nich utrudnieniach w ruchu. W serwisie umieszczone są komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów, zmiany komunikacji miejskiej. Możliwe jest także otrzymywanie powiadomień o utrudnieniach w ruchu za pośrednictwem SMS.

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 02-07-2008
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 56508
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe