Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

  Drukuj
 
Telefon
22 443 22 70
Faks
22 443 22 72
Godziny pracy
8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, z zastrzeżeniem zakresu działania Biura Prawnego Urzędu, należy w szczególności:
1) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa projektów: zarządzeń Prezydenta, umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów dotyczących działania Biura;
2) wykonywanie zastępstwa procesowego w zakresie działania Biura;
3) udzielanie wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego z zakresu działania Biura, w tym sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych;
4) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym w spotkaniach dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym;
5) opiniowanie propozycji zmian aktów prawnych regulujących sfery działania Biura, w tym wewnętrznych uregulowań odnoszących się do zakresu działania Biura i jego komórek;
6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących obsługi prawnej Biura;
7) gromadzenie, aktualizacja i udzielanie informacji o aktach prawnych mających znaczenie dla funkcjonowania Biura.

 
 
Wprowadził Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 13-03-2019
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 79
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe