Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

  Drukuj
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, z zastrzeżeniem zakresu działania Biura Prawnego Urzędu, należy w szczególności: 1) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa projektów: zarządzeń Prezydenta, umów, ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej należy w szczególności: 1) obsługa kancelaryjna Biura; 2) prowadzenie spraw finansowych i zamówień publicznych Biura; 3) opracowywanie i aktualizowanie procedur umożliwiających sprawne działanie Biura; ... [zobacz więcej]
Wydział Planowania
Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności: 1) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w serwisie eInwestycje informacji o inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji, w szczególności: 1) pozyskiwanie informacji o stanie formalnoprawnym zadań inwestycyjnych i remontowych oraz o etapie przygotowania dokumentacji ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy, w szczególności: 1) egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne; ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe