Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Wydział Planowania > Wydział Planowania

Wydział Planowania

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 236
Telefon
22 443 22 82
Faks
22 443 22 72
Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Karol Sznajder
tel.: 22 44 322 90, kom.: 519 047 449, faks: 22 44 322 72, e-mail: ksznajder@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 237
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności:
1) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w serwisie eInwestycje informacji o inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych oraz innych inwestycjach i remontach, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
2) analizowanie realizowanych oraz planowanych inwestycji i remontów pod kątem ich wzajemnych zależności oraz wpływu na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy;
3) grupowanie inwestycji i remontów w rejony inwestycyjne w celu objęcia ich procesem koordynacji;
4) opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
5) wydawanie warunków realizacji inwestycji w celu uniknięcia kolizji z innymi realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami i remontami lub imprezami masowymi;
6) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przekazywanie ich odpowiednim komórkom Biura oraz opracowywanie, we współpracy z innymi wydziałami Biura, dokumentów mających na celu ewentualne zmiany w tych planach;
7) udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w zakresie działania Wydziału;
8) administrowanie i nadzór nad działaniem serwisu eInwestycje oraz wspieranie techniczne użytkowników;
9) zapewnienie rozwoju serwisu eInwestycje jako ogólnomiejskiej platformy wymiany informacji o inwestycjach i remontach;
10) opracowywanie materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz udział w sporządzaniu z nich protokołów w zakresie działania Wydziału;
11) przygotowywanie prezentacji materiałów z zakresu działania Wydziału;
12) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, instrukcji i innych dokumentów w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
13) udział w przygotowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura oraz
w opracowywaniu i aktualizacji procedur umożliwiających sprawne działanie Biura w zakresie działania Wydziału;
14) udział w przygotowywaniu danych dotyczących informacji publicznej, barier architektonicznych oraz budżetu partycypacyjnego.

Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Laskowska Izabela (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 10-07-2008
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 4633
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe