Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji

Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 239
Telefon
22 443 22 77
Faks
22 443 22 72
Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Dziergowska
tel.: 22 443 22 81, faks: 22 443 22 72, e-mail: jdziergowska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 207
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji, w szczególności:
1) pozyskiwanie informacji o stanie formalnoprawnym zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz o etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do  rozpoczęcia prac budowlanych;
2) wskazywanie problemów i zagrożeń w zakresie przygotowania pod względem formalnoprawnym inwestycji i remontów oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
3) współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego mająca na celu rozwiązywanie problemów zaburzających przygotowanie inwestycji, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych, nadawanie inwestycjom atrybutów „priorytet”;
4) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym;
5) aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
6) monitorowanie stopnia przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowywanie, we współpracy z innymi wydziałami Biura, dokumentów mających na celu ewentualne zmiany w tych planach;
7) udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w zakresie działania Wydziału;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu pozostających w zakresie działania Biura;
9) obsługa i bieżące uzupełnianie serwisu eInwestycje w zakresie prowadzonych spraw;
10) opracowywanie materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz udział w sporządzaniu z nich protokołów w zakresie działania Wydziału;
11) przygotowywanie prezentacji materiałów z zakresu działania Wydziału;
12) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, instrukcji i innych dokumentów w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
13) udział w przygotowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura oraz
w opracowywaniu i aktualizacji procedur umożliwiających sprawne działanie Biura w zakresie działania Wydziału.

 

Dodatkowe informacje

W Wydziale Monitorowania Przygotowania Inwestycji wyodrębniona jest wewnętrzna komórka organizacyjna:

 Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Inżynierii Ruchu

 
 
Wprowadził Laskowska Izabela (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 10-07-2008
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 4952
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe