Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym > Wydziały > Wydział Koordynacji > Wydział Koordynacji

Wydział Koordynacji

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79 pok. 118, 120, 122
Telefon
022 443 22 84, 443 22 85, 443 22 86, 443 22 77
Faks
022 443 22 72
Email
Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek:  8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Andrzej Marecki
tel.: 22 44 322 93, kom.: 510 205 934, faks: 22 44 322 72, e-mail: amarecki@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 205
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy, w szczególności:
1) egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
2) monitorowanie prowadzonych robót budowlanych w zakresie ich zgodności
z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych udostępnionym przez wykonawcę oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
3) pozyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym wizytacje placów budów oraz uczestnictwo w radach budów;
4) współpraca z inwestorami, projektantami, wykonawcami oraz innymi podmiotami mająca na celu wskazywanie i rozwiązywanie problemów oraz zagrożeń zaburzających proces realizacji inwestycji i remontów;
5) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji;
6) udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych podlegających koordynacji w zakresie działania Wydziału;
7) prowadzenie w serwisie eInwestycje dzienników inwestycji oraz aktualizacja serwisu o inne informacje pozyskane w procesie koordynacji;
8) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w wybranych obszarach inwestycyjnych;
9) opracowywanie materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz udział w sporządzaniu z nich protokołów w zakresie działania Wydziału;
10) przygotowywanie prezentacji materiałów z zakresu działania Wydziału;
11) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, instrukcji i innych dokumentów w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
12) udział w przygotowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura oraz
w opracowywaniu i aktualizacji procedur umożliwiających sprawne działanie Biura w zakresie działania Wydziału.

 
 
Wprowadził Laskowska Izabela (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 10-07-2008
Aktualizujący Niedzwiecka Emilia (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 15-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 4982
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe