Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Informatyki > Biuro Informatyki (IT)

Biuro Informatyki (IT)

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 325 90 00
Faks
22 325 90 02
Email
sekretariat.it@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
p.o. dyrektora Joanna Baniak
tel.: 22 325 90 00, faks: 22 325 90 02, e-mail: sekretariat.it@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1502
zastępca dyrektora Radosław Bojaczuk
tel.: 22 325 90 00, faks: 22 325 90 02, e-mail: sekretariat.it@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1504
p.o. zastępcy dyrektora Sławomir Sass
tel.: 22 443 33 00, faks: 22 443 33 02, e-mail: sekretariat.it@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 719
p.o. zastępczyni dyrektora Magdalena Jadziewicz-Kasak
tel.: 22 443 33 00, faks: 22 443 33 02, e-mail: sekretariat.it@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 720
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Informatyki należy w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja projektów cyfryzacji oraz rozwoju teleinformatyki w Urzędzie;
 2. wdrożenie, rozwój i utrzymanie modelu architektury informacyjnej m.st. Warszawy;
 3. koordynacja i monitorowanie działań w zakresie wdrażania projektów cyfryzacji oraz infrastrukturalnych projektów miejskich przy wykorzystaniu dostępnych technologii informatycznych wpisujących się w strategię rozwoju m. st. Warszawy;
 4. zarządzanie usługami miejskiej usługowej sieci światłowodowej oraz centrami danych;
 5. zarządzanie portfelem projektów;
 6. zapewnienie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania usług;
 7. wyznaczanie standardów teleinformatycznych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji;
 8. ocena merytoryczna i opiniowanie zgłoszonych projektów związanych z cyfryzacją Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 9. analiza i ocena stanu cyfrowych źródeł danych m.st. Warszawy w celu ich wykorzystania i udostępniania wraz z prowadzeniem procedur sporządzania rejestrów źródeł cyfrowych;
 10. budowa i zarządzanie chmurą obliczeniową Urzędu m.st. Warszawy;
 11. współpraca z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających ich pracę;
 12. współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a w szczególności projektów dotyczących Inteligentnego Miasta i Internetu Rzeczy;
 13. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach zapewnienia obsługi teleinformatycznej;
 14. prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących cyfryzacji m.st. Warszawy;
 15. planowanie i zakup sprzętu teleinformatycznego, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz oprogramowania użytkowego;
 16. utrzymanie Centrum Wsparcia Użytkownika;
 17. obsługa teletechniczna i nagłośnieniowa;
 18. administrowanie podstawowymi uprawnieniami w systemach informatycznych oraz certyfikatami podpisu elektronicznego w Urzędzie;
 19. zarządzanie zasobami teleinformatycznymi Urzędu;
 20. zarządzanie usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej.

 Dyrektor pełni funkcję Głównego Architekta Systemów Informatycznych.

 

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-08-2022
Aktualizujący Leonowicz Justyna (IT) (Biuro Informatyki (IT)) 12-09-2022
Zatwierdzający Żórawska-Kupaj Anna (IT) (Biuro Informatyki (IT)) 12-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2022
Liczba odwiedzin: 3368

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe