Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

Komórki organizacyjne Biura Infrastruktury (IN)

  Drukuj
 

Wydział Inżynierii Miejskiej (IN-IM)
Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności: organizowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta, z wyłączeniem kanałów ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii (IN-TS)
Do zadań Wydziału Strategii należy realizacja zadań w zakresie prognozowania i planowania rozwoju miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i poszczególnych podsystemów energetycznych, a w szczególności: monitorowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta w ramach zadań ... [zobacz więcej]
Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR)
Do zakresu działania Wydziału Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności: organizacja działań, w tym opracowywanie programów Miasta, na rzecz poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii i promocji zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy i w ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacji i Projektów (IN-EO)
Do zadań Wydziału Organizacji i Projektów należy prowadzenie i nadzór nad prawno-organizacyjną stroną działania Biura oraz podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych na realizację inwestycji komunalnych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro, a w ... [zobacz więcej]
Wydział Ekonomiczny (IN-EE)
Do zadań Wydziału Ekonomicznego należy planowanie i nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych odnoszących się do zadań Biura, analiza taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za dostawę ciepła, a także podejmowanie ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S)
Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej należy obsługa kancelaryjno-biurowa Biura, a w szczególności: obsługa administracyjno-techniczna dyrekcji Biura; prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących z Biura oraz czuwanie nad prawidłowym ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)
Do zadań Samodzielnego Wieloosobowgo Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, z zastrzeżeniem zakresu działania Biura Prawnego ustalonego w Regulaminie Urzędu, a w szczególności: opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów: ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe