Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Rozwoju Transportu Publicznego (IN-ZTR) > Wydział Rozwoju Transportu Publicznego (IN-PTR)

Wydział Rozwoju Transportu Publicznego (IN-PTR)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1337, 1338
Telefon
22 443 06 16
22 443 06 53
22 443 06 56
22 443 06 96
22 443 36 11
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Transportu Publicznego należy w szczególności:

 1. współpraca z właściwymi biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w przygotowaniu ustaleń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie zagadnień związanych z publicznym transportem zbiorowym, przygotowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta na etapie koncepcji i projektów dokumentów;
 2. współpraca z właściwymi biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz komórkami Biura przy realizacji i koordynacji wykonywania wspólnych inwestycji w zakresie infrastruktury publicznego transportu zbiorowego przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz występowanie z wnioskami w sprawie zmian zakresu i harmonogramu ich wykonania;
 3. udział w opiniowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych ZTM oraz zadań inwestycyjnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego, realizowanych także przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz spółki transportowe Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 4. współpraca z właściwymi biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań służących poprawie warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (m.in. wydzielonych pasów autobusowych, priorytetu w sygnalizacji);
 5. współpraca z właściwymi biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy przygotowywaniu projektu strategii transportowej Miasta oraz monitorowanie wdrażania jej zapisów;
 6. współpraca z właściwymi biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i komórką właściwą do spraw monitorowania przygotowania inwestycji przy weryfikacji projektów organizacji ruchu dotyczących priorytetowych inwestycji miejskich związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego;
 7. współpraca z właściwymi biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i komórką właściwą do spraw monitorowania przygotowania inwestycji przy analizowaniu oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz ich zgodność z przyjętymi założeniami polityki Miasta dotyczącymi sposobu i rodzaju obsługi publicznym transportem zbiorowym;
 8. przygotowywanie informacji o funkcjonowaniu i planach rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz udział w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych w tym zakresie, w tym organizowanie spotkań, konferencji i forów dyskusyjnych;
 9. prowadzenie badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 10. opiniowanie korytarzy dla przebiegu przez Miasto dróg publicznego transportu zbiorowego;
 11. prowadzenie spraw w zakresie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami dotyczącej bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 12. przygotowanie projektu dokumentu określającego główne założenia kierunków polityki Miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym;
 13. kontrola realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym;
 14. analizowanie wybranych nowatorskich rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego
  stosowanych w innych miastach, pod względem technicznym i organizacyjno-prawnym oraz możliwości ich wdrożenia dla potrzeb obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 15. udział w przygotowaniu koncepcji obsługi transportowej dużych imprez masowych;
 16. inicjowanie i wykonywanie, w zakresie zadań Wydziału, opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 08-10-2019
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 2677

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe