Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-ZTM) > Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-PTM)

Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-PTM)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 06 43, 22 443 06 86, 22 443 06 44
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
08.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Luiza Morawska
tel.: 22 443 06 43, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 322
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Transportu Publicznego należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i aglomeracji warszawskiej organizowanego przez ZTM,
  z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 2. prowadzenie spraw dotyczących określenia polityki taryfowej publicznego transportu zbiorowego oraz monitorowanie realizacji jej zapisów, w zakresie działania Biura;
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach funkcjonowania
  publicznego transportu zbiorowego, w szczególności dotyczących opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, ulg za usługi przewozowe i regulaminu przewozu osób i bagażu;
 4. przygotowanie planu transportowego dla Miasta;
 5. opiniowanie przebiegu tras, lokalizacji węzłów przesiadkowych i przystanków dla publicznego transportu zbiorowego, w tym parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R);
 6. udział, w zakresie zadań Wydziału, w monitorowaniu realizacji celów Strategii rozwoju Miasta;
 7. opiniowanie sprawozdań, planów gospodarczych i kwot rekompensaty spółek transportowych Miasta, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 8. współpraca ze spółkami transportowymi Miasta oraz operatorami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w zakresie włączenia transportu kolejowego do obsługi transportowej Miasta, a także współpraca w tym zakresie z organami sąsiednich gmin, powiatów i województwa;
 9. przygotowanie projektów programów rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz
  określanie priorytetów realizacji tych programów przez ZTM;
 10. monitorowanie działania rynku usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego i występowanie z wnioskami w zakresie wprowadzenia zmian usprawniających jego
  funkcjonowanie, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 11. analizowanie możliwości wdrażania ułatwień w korzystaniu z publicznego transportu zbiorowego przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się;
 12. gromadzenie danych oraz prowadzenie analiz wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjności;
 13. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzięć dotyczących obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 14. inicjowanie i wykonywanie, w zakresie zadań Wydziału, opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych.
 
 
Wprowadził Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 20-04-2021
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2021
Liczba odwiedzin: 1183

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe