Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-ZTM) > Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-PTM)

Wydział Monitorowania Transportu Publicznego (IN-PTM)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1335, 1336
Telefon
22 443 06 24
22 443 06 43
22 443 06 44
22 443 06 51
22 443 06 60
22 443 06 86
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Luiza Morawska
tel.: 22 443 06 43, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1335
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Transportu Publicznego należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i aglomeracji warszawskiej organizowanego przez ZTM,
  z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 2. prowadzenie spraw dotyczących określenia polityki taryfowej publicznego transportu zbiorowego oraz monitorowanie realizacji jej zapisów, w zakresie działania Biura;
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach funkcjonowania
  publicznego transportu zbiorowego, w szczególności dotyczących opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, ulg za usługi przewozowe i regulaminu przewozu osób i bagażu;
 4. przygotowanie planu transportowego dla Miasta;
 5. opiniowanie przebiegu tras, lokalizacji węzłów przesiadkowych i przystanków dla publicznego transportu zbiorowego, w tym parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R);
 6. udział, w zakresie zadań Wydziału, w monitorowaniu realizacji celów Strategii rozwoju Miasta;
 7. opiniowanie sprawozdań, planów gospodarczych i kwot rekompensaty spółek transportowych Miasta, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 8. współpraca ze spółkami transportowymi Miasta oraz operatorami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w zakresie włączenia transportu kolejowego do obsługi transportowej Miasta, a także współpraca w tym zakresie z organami sąsiednich gmin, powiatów i województwa;
 9. przygotowanie projektów programów rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz
  określanie priorytetów realizacji tych programów przez ZTM;
 10. monitorowanie działania rynku usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego i występowanie z wnioskami w zakresie wprowadzenia zmian usprawniających jego
  funkcjonowanie, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 11. analizowanie możliwości wdrażania ułatwień w korzystaniu z publicznego transportu zbiorowego przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się;
 12. gromadzenie danych oraz prowadzenie analiz wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjności;
 13. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzięć dotyczących obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 14. inicjowanie i wykonywanie, w zakresie zadań Wydziału, opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych.
 
 
Wprowadził Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 20-04-2021
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 1642

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe