Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Organizacyjny (IN-NO) > Wydział Organizacyjny (IN-NO)

Wydział Organizacyjny (IN-NO)

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.:  1305, 1306, 1318, 1321

Telefon
22 443 35 92
22 443 35 94
22 443 35 95
22 443 35 85
22 443 35 86
22 443 22 96
22 443 22 72
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Izabela Jakubczak
tel.: 22 443 35 92, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1318
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie prac:

 1. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 2. sprawy organizacji i funkcjonowania Biura;
 3. sprawy socjalno-kadrowe pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń;
 4. obsługa kancelaryjna Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego, należy w szczególności:

 1. koordynowanie opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wystąpień w tym zakresie;
 2. prowadzenie rejestru wydanych przez Prezydenta decyzji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 3. prowadzenie uzgodnień związanych z przygotowaniem projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przedkładanie go Radzie m.st. Warszawy;
 4. opiniowanie i zgłaszanie propozycji o charakterze merytorycznym do projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, związanych z zadaniami Biura;
 5. prowadzenie, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura;
 6. organizowanie praktyk zawodowych, stażów dla bezrobotnych, robót publicznych oraz wolontariatów w Biurze;
 7. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla kierownictwa i pracowników Biura oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla przedstawicieli dzielnic, w zakresie działania Biura, z wyłączeniem dokumentów w zakresie nadzoru nad ZTM;
 8. prowadzenie wykazu upoważnień i pełnomocnictw oraz odwołań upoważnień i pełnomocnictw pracowników Biura, o których mowa w § 21 pkt 7 niniejszego regulaminu, a także przechowywanie kopii tych dokumentów;
 9. koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Biurze audytami i kontrolami;
 10. prowadzenie i sporządzanie przez uprawnionego koordynatora Systemu zarządzania jakością dokumentacji dotyczącej tego Systemu oraz wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora Biura zadań jakościowych w tym zakresie;
 11. koordynowanie działań z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Biurze;
 12. koordynowanie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze;
 13. koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz interpelacje i zapytania radnych z zakresu zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepła, energii elektrycznej i gazu oraz funkcjonowania Biura o charakterze organizacyjnym.


Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego, należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjna Biura oraz obsługa interesantów;
 2. zaopatrywanie Biura w materiały biurowe i gospodarcze, a także nadzór nad ich właściwym gospodarowaniem, funkcjonowaniem oraz konserwacją;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń biurowych;
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji składników majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu Biura;
 5. prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących z Biura oraz koordynowanie obiegu dokumentów w Biurze;
 6. prowadzenie, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, spraw z zakresu dyscypliny pracy;
 7. prowadzenie wykazów wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg i wniosków, a także prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych, kierowanych do Biura;
 8. wydawanie wnioskodawcom opinii projektów czasowych organizacji ruchu, przygotowanych przez komórkę właściwą do spraw monitorowania przygotowania inwestycji;
 9. obsługa narad i konferencji organizowanych w zakresie działania Biura.

 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 05-06-2007
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 7278

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe