Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Planowania (IN-KP) > Wydział Planowania (IN-KP)

Wydział Planowania (IN-KP)

  Drukuj
 
Adres

Marszałkowska 77/79

00-683 Warszawa

p. II, pok. 236, 207, 237

Telefon
22 443 22 90; 22 443 32 92; 22 443 22 78; 22 443 22 80; 22 443 22 84
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Karol Sznajder
tel.: 22 44 322 90, kom.: 519 047 449, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 211
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności:

 1.  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, dzielnicami oraz innymi podmiotami planującymi oraz realizującymi swoje zadania z zakresu infrastruktury sieciowej oraz drogowej w pasie drogowym na terenie Miasta;
 2. pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w serwisach eInwestycje i eRoboty informacji o planowanych lub realizowanych inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych oraz innych inwestycjach i remontach, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną Miasta;
 3. analizowanie wzajemnych zależności pomiędzy planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami i remontami oraz wpływu na drożność komunikacyjną Miasta;
 4. grupowanie inwestycji i remontów w rejony inwestycyjne, w celu objęcia ich procesem koordynacji;
 5. opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
 6. sporządzanie opinii o warunkach realizacji inwestycji w celu uniknięcia kolizji z innymi realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami i remontami lub imprezami masowymi;
 7. udział w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 8. udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji, w zakresie zadań Wydziału;
 9. administrowanie i nadzór nad działaniem serwisów eInwestycje i eRoboty oraz wspieranie techniczne użytkowników tych serwisów;
 10. zapewnienie rozwoju serwisów eInwestycje i eRoboty jako ogólnomiejskiej platformy wymiany informacji o planowanych lub realizowanych inwestycjach i remontach, w tym aktualnie prowadzonych robotach w pasie drogowym na terenie Miasta;
 11. nadzór nad działaniem oraz współpraca przy rozwoju serwisu Infoulice;
 12. przygotowanie i koordynowanie opracowywanych przez inne właściwe wewnętrzne komórki organizacyjne Biura materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz sporządzanie z nich protokołów i rejestrowanie ich w serwisie eInwestycje;
 13. współpraca z koordynatorami dzielnicowymi w zakresie planów budowy i remontów dróg i infrastruktury technicznej w pasie drogowym wraz z aktualizacją bazy serwisu eInwestycje;
 14. analizowanie zależności pomiędzy planowanymi i realizowanymi inwestycjami i remontami na potrzeby usuwania barier architektonicznych, w oparciu o dane zapisane w serwisie eInwestycje.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2021
Liczba odwiedzin: 1690

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe