Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Planowania (IN-KP) > Wydział Planowania (IN-KP)

Wydział Planowania (IN-KP)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Palac Kultury i Nauki)
p. XVII, pok.: 1708, 1712
Telefon
22 443 06 80
22 443 22 82
22 443 22 84
22 443 22 90
22 443 32 92
22 443 36 04
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Karol Sznajder
tel.: 22 443 22 90, kom.: 519 047 449, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1712
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Planowania należy w szczególności:

 1.  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, dzielnicami oraz innymi podmiotami planującymi oraz realizującymi swoje zadania z zakresu infrastruktury sieciowej oraz drogowej w pasie drogowym na terenie Miasta;
 2. pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w serwisach eInwestycje i eRoboty informacji o planowanych lub realizowanych inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych oraz innych inwestycjach i remontach, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną Miasta;
 3. analizowanie wzajemnych zależności pomiędzy planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami i remontami oraz wpływu na drożność komunikacyjną Miasta;
 4. grupowanie inwestycji i remontów w rejony inwestycyjne, w celu objęcia ich procesem koordynacji;
 5. opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
 6. sporządzanie opinii o warunkach realizacji inwestycji w celu uniknięcia kolizji z innymi realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami i remontami lub imprezami masowymi;
 7. udział w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 8. udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji, w zakresie zadań Wydziału;
 9. administrowanie i nadzór nad działaniem serwisów eInwestycje i eRoboty oraz wspieranie techniczne użytkowników tych serwisów;
 10. zapewnienie rozwoju serwisów eInwestycje i eRoboty jako ogólnomiejskiej platformy wymiany informacji o planowanych lub realizowanych inwestycjach i remontach, w tym aktualnie prowadzonych robotach w pasie drogowym na terenie Miasta;
 11. nadzór nad działaniem oraz współpraca przy rozwoju serwisu Infoulice;
 12. przygotowanie i koordynowanie opracowywanych przez inne właściwe wewnętrzne komórki organizacyjne Biura materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz sporządzanie z nich protokołów i rejestrowanie ich w serwisie eInwestycje;
 13. współpraca z koordynatorami dzielnicowymi w zakresie planów budowy i remontów dróg i infrastruktury technicznej w pasie drogowym wraz z aktualizacją bazy serwisu eInwestycje;
 14. analizowanie zależności pomiędzy planowanymi i realizowanymi inwestycjami i remontami na potrzeby usuwania barier architektonicznych, w oparciu o dane zapisane w serwisie eInwestycje.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 2058

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe