Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM) > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)

Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i  Nauki)
p. XVII, pok.: 1722, 1723

Telefon
22 443 06 15
22 443 22 71
22 443 22 81
22 443 22 83
22 443 22 94
22 443 32 91
22 443 32 98
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Dziergowska
tel.: 22 443 22 81, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1722
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:

 1. monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu, pozostających w zakresie działania Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przygotowania Inwestycji


Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Przygotowania Inwestycji, wchodzącego w skład Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji, należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie informacji o stanie formalnoprawnym zadań inwestycyjnych i remontowych oraz o etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych;
 2. wskazywanie problemów i zagrożeń w zakresie przygotowania pod względem formalnoprawnym inwestycji i remontów oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
 3. współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu rozwiązywania problemów mających wpływ na przygotowanie inwestycji, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych w tym zakresie;
 4. analiza wniosków i nadawanie inwestycjom atrybutu „priorytet” na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta;
 5. udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym;
 6. aktualizowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
 7. prowadzenie kart inwestycji wiodącej w monitorowanych rejonach inwestycyjnych;
 8. bieżąca weryfikacja raportów z serwisu eInwestycje w zakresie wystąpienia kolizji zadań w monitorowanych rejonach inwestycyjnych;
 9. udział w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 10. udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji, w zakresie zadań Wydziału;
 11. obsługa i bieżące uzupełnianie serwisu eInwestycje;
 12. przygotowywanie sprawozdań z zakresu działalności Pełnomocnika;
 13. udział w opracowywaniu materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz w sporządzaniu z nich protokołów i rejestrowaniu ich w serwisie eInwestycje, w zakresie zadań Wydziału;
 14. organizacja posiedzeń Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu i prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach jej funkcjonowania.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inżynierii Ruchu

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Inżynierii Ruchu, wchodzącego w skład Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji, należy w szczególności:

 1. wskazywanie obszarów inwestycyjnych dla celów opiniowania projektów czasowych organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego;
 2. analiza ciągów komunikacyjnych w zakresie zdefiniowania ciągów podlegających szczególnej ochronie;
 3. opiniowanie projektów czasowych organizacji ruchu w ramach wskazanych obszarów inwestycyjnych;
 4. analiza inwestycji i remontów oraz imprez masowych w zakresie ich wpływu na drożność komunikacyjną Miasta; 
 5. przygotowywanie wytycznych do projektów czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów.

 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 2530

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe