Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM) > Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)

Wydział Monitorowania Przygotowania Inwestycji (IN-KM)

  Drukuj
 
Adres

Marszałkowska 77/79

00-683 Warszawa

p. II, pok. 124,206, 235, 238

Telefon
22 443 22 81; 22 443 22 97; 22 443 32 91; 22 443 22 83; 22 443 22 98; 22 443 22 75
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Dziergowska
tel.: 22 443 22 81, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 210
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:

 1. monitorowanie przygotowania inwestycji i remontów objętych procesem koordynacji;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu, pozostających w zakresie działania Biura.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przygotowania Inwestycji


Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Przygotowania Inwestycji, wchodzącego w skład Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji, należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie informacji o stanie formalnoprawnym zadań inwestycyjnych i remontowych oraz o etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych;
 2. wskazywanie problemów i zagrożeń w zakresie przygotowania pod względem formalnoprawnym inwestycji i remontów oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
 3. współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu rozwiązywania problemów mających wpływ na przygotowanie inwestycji, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych w tym zakresie;
 4. analiza wniosków i nadawanie inwestycjom atrybutu „priorytet” na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta;
 5. udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym;
 6. aktualizowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne;
 7. prowadzenie kart inwestycji wiodącej w monitorowanych rejonach inwestycyjnych;
 8. bieżąca weryfikacja raportów z serwisu eInwestycje w zakresie wystąpienia kolizji zadań w monitorowanych rejonach inwestycyjnych;
 9. udział w przygotowywaniu wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w zakresie zadań Wydziału;
 10. udział w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji, w zakresie zadań Wydziału;
 11. obsługa i bieżące uzupełnianie serwisu eInwestycje;
 12. przygotowywanie sprawozdań z zakresu działalności Pełnomocnika;
 13. udział w opracowywaniu materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz w sporządzaniu z nich protokołów i rejestrowaniu ich w serwisie eInwestycje, w zakresie zadań Wydziału;
 14. organizacja posiedzeń Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu i prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach jej funkcjonowania.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inżynierii Ruchu

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Inżynierii Ruchu, wchodzącego w skład Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji, należy w szczególności:

 1. wskazywanie obszarów inwestycyjnych dla celów opiniowania projektów czasowych organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego;
 2. analiza ciągów komunikacyjnych w zakresie zdefiniowania ciągów podlegających szczególnej ochronie;
 3. opiniowanie projektów czasowych organizacji ruchu w ramach wskazanych obszarów inwestycyjnych;
 4. analiza inwestycji i remontów oraz imprez masowych w zakresie ich wpływu na drożność komunikacyjną Miasta; 
 5. przygotowywanie wytycznych do projektów czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i remontów.

 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2021
Liczba odwiedzin: 1926

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe