Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Koordynacji (IN-KK) > Wydział Koordynacji (IN-KK)

Wydział Koordynacji (IN-KK)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79; p. II, pok: 204, 205, 239, 240, 241

Telefon
Telefon: 22 443 22 93; 22 443 32 93; 22 443 32 90; 22 443 22 86; 22 443 22 82; 22 443 32 99; 22 443 29 90
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8 -16
Kierownictwo
naczelnik Andrzej Marecki
tel.: 22 44 322 93, kom.: 510 205 934, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 216
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze Miasta, a w szczególności:

  1. egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne, zgodnie z ustaleniami koordynacyjnymi;
  2. monitorowanie prowadzonych robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych, udostępnionym przez wykonawcę, oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
  3. pozyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym wizytacje placów budów oraz uczestnictwo w radach budów;
  4. współpraca z inwestorami, projektantami, wykonawcami oraz innymi podmiotami, w celu wskazywania i rozwiązywania problemów oraz zagrożeń mających wpływ na proces realizacji inwestycji i remontów;
  5. organizowanie spotkań z uczestnikami procesu inwestycyjnego w sprawie sposobu likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej, powstałych przy realizacji inwestycji;
  6. udział, w zakresie zadań Wydziału, w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji;
  7. prowadzenie w serwisie eInwestycje dzienników inwestycji oraz aktualizowanie serwisu o inne informacje pozyskane w procesie koordynacji;
  8. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ramach wybranych obszarów inwestycyjnych;
  9. udział w opracowywaniu materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz w sporządzaniu z nich protokołów i rejestrowaniu ich w serwisie eInwestycje, w zakresie zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Walczyk Katarzyna (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 22-09-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2021
Liczba odwiedzin: 1564
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe