Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Koordynacji (IN-KK) > Wydział Koordynacji (IN-KK)

Wydział Koordynacji (IN-KK)

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1348, 1349

Telefon
22 325 97 18
22 443 06 28
22 443 06 39
22 443 29 90
22 443 29 93
22 443 36 18
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Marek Wierczyński
tel.: 22 443 06 39, faks: 22 443 35 87, e-mail: mwierczynski@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1349
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze Miasta, a w szczególności:

  1. egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne, zgodnie z ustaleniami koordynacyjnymi;
  2. monitorowanie prowadzonych robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych, udostępnionym przez wykonawcę, oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
  3. pozyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym wizytacje placów budów oraz uczestnictwo w radach budów;
  4. współpraca z inwestorami, projektantami, wykonawcami oraz innymi podmiotami, w celu wskazywania i rozwiązywania problemów oraz zagrożeń mających wpływ na proces realizacji inwestycji i remontów;
  5. organizowanie spotkań z uczestnikami procesu inwestycyjnego w sprawie sposobu likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej, powstałych przy realizacji inwestycji;
  6. udział, w zakresie zadań Wydziału, w opracowywaniu wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie Miasta wydatków i zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, podlegających koordynacji;
  7. prowadzenie w serwisie eInwestycje dzienników inwestycji oraz aktualizowanie serwisu o inne informacje pozyskane w procesie koordynacji;
  8. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ramach wybranych obszarów inwestycyjnych;
  9. udział w opracowywaniu materiałów na spotkania, debaty i narady koordynacyjne oraz w sporządzaniu z nich protokołów i rejestrowaniu ich w serwisie eInwestycje, w zakresie zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 20-06-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 20-06-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-06-2022
Liczba odwiedzin: 2378

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe