Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Nadzoru i Rozliczeń (IN-ENR) > Wydział Nadzoru i Rozliczeń (IN-ENR)

Wydział Nadzoru i Rozliczeń (IN-ENR)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII, pok.: 1339, 1344
Telefon
22 443 06 45
22 443 06 91
22 443 35 88
22 443 36 20
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Kacpura
tel.: 22 443 35 88, kom.: 510 206 276, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1344
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru i Rozliczeń należy w szczególności:

 1. realizacja zadań o charakterze organizacyjno-prawnym, wynikających z nadzoru nad ZTM, w tym prowadzenie spraw pełnomocnictw i upoważnień;
 2. opiniowanie planów rzeczowo-finansowych przychodów i bieżących wydatków budżetowych ZTM, we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura nadzorującymi rzeczową realizację zadań ZTM oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 3. koordynowanie opiniowania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych ZTM oraz zadań inwestycyjnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowanych także przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz spółki transportowe Miasta, w zakresie działania Biura;
 4. udział w określeniu polityki taryfowej publicznego transportu zbiorowego, w zakresie zadań Wydziału;
 5. prowadzenie ewidencji i rozliczeń księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych Miasta w obszarze publicznego transportu zbiorowego oraz współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem;
 6. opiniowanie, w zakresie finansowym, strategii rozwoju, sprawozdań, planów gospodarczych i kwot rekompensaty spółek transportowych Miasta;
 7. monitorowanie realizacji zawartych przez Miasto porozumień międzygminnych w zakresie świadczenia usług przewozowych publicznym transportem zbiorowym;
 8. analizowanie możliwości wykorzystania funkcjonujących w innych miastach i krajach standardów i rozwiązań w zakresie transportu zbiorowego;
 9. udział we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami w sprawach bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa w środkach publicznego transportu zbiorowego, w zakresie zadań Wydziału;
 10. udział w inicjatywach i projektach krajowych i międzynarodowych, w zakresie zadań Wydziału;
 11. analizowanie rozwiązań Smart City dla potrzeb realizacji zadań wynikających z nadzoru nad ZTM pod kątem standaryzacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie zbiorowego transportu publicznego.
 
 
Wprowadził Waker Dorota (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 07-10-2019
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 2493

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe