Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Zrównoważonego Rozwoj (IN-TZR) > Wydział Zrównoważonego Rozwoju (IN-TZR)

Wydział Zrównoważonego Rozwoju (IN-TZR)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I,  pok. 129

Telefon
022 443 36 00; 022 443 35 96; 022 443 36 04; 22 44329 74; 22 443 36 07; 22 443 36 09
Faks
022 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Maria Zdunowska
tel.: 22 443 36 00, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 107
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności:

 1. organizacja działań, w tym opracowywanie programów Miasta, na rzecz poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii i promocji zrównoważonego rozwoju na obszarze Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta;
 2. udział, w zakresie zadań Wydziału, w przygotowywaniu projektów założeń do planów zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz projektów planów zaopatrzenia Miasta w nośniki energetyczne;
 3. organizacja działań na rzecz zmniejszania wpływu źródeł energii na zanieczyszczenie środowiska na terenie Miasta;
 4. udział w pracach związanych z realizacją celów Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Miasta, Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i innych aktów oraz dokumentów Miasta pod kątem racjonalnej gospodarki energetycznej;
 5. monitoring zużycia i kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Miasta;
 6. doradzanie jednostkom organizacyjnym Miasta w zakresie optymalizacji zużycia mediów i bezinwestycyjnych sposobów obniżania kosztów;
 7. prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w oparciu o karty charakterystyki techniczno-energetycznej obiektów miejskich, w tym weryfikacja ogólnych informacji o tych obiektach i możliwościach wprowadzenia systemu zarządzania energią;
 8. analiza możliwości termomodernizacyjnych obiektów miejskich oraz wdrażanie zadań inwestycyjnych, związanych z termomodernizacją obiektów miejskich, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 9. analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz promowanie nowych sposobów wytwarzania energii;
 10. udział, w zakresie zadań Wydziału, w  działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie efektywności energetycznej oraz stymulowanie działań energooszczędnościowych dla mieszkańców Miasta oraz administratorów obiektów miejskich;
 11. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, w tym promujących wśród mieszkańców postawy i zachowania przyjazne środowisku, w zakresie zadań Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Madejczyk Ewa (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 09-04-2013
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2019
Liczba odwiedzin: 4060
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe