Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Strategii (IN-TS) > Wydział Strategii (IN-TS)

Wydział Strategii (IN-TS)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I,  pok. 104, 110,112, 127

Telefon
22 443 36 19; 22 443 36 20; 22 443 36 22; 22 443 36 23; 22 443 36 24; 22 443 36 27
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Robert Szkopek
tel.: 22 443 36 24, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 127
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Strategii należy realizacja zadań w zakresie prognozowania i planowania rozwoju miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i poszczególnych podsystemów energetycznych, a w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji celów Strategii rozwoju Miasta oraz zgłaszanie wniosków dotyczących jej aktualizacji, w zakresie działania Biura;
 2. monitorowanie wykonania Polityki energetycznej Miasta oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Mieście, a także opracowywanie raportów z realizacji celów i zadań w tym zakresie;
 3. udział w pracach związanych z aktualizacją aktów określonych w pkt 2;
 4. udział w planowaniu i organizacji zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i dzielnicami, w szczególności poprzez działania związane z opracowywaniem projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i projektów planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 5. udział w prognozowaniu potrzeb Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych, w tym w opracowywaniu koncepcji rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 6. udział w analizowaniu potrzeb inwestycyjnych i opiniowaniu planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Miasta;
 7. koordynowanie, w zakresie działania Biura, opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta i przedsiębiorstwami energetycznymi i wodociągowo-kanalizacyjnymi;
 8. koordynowanie, w zakresie działania Biura, zgłaszania wniosków dotyczących zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 9. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych, dotyczących zadań Wydziału;
 10. udział, w zakresie zadań Wydziału, w opracowywaniu programów Miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej obiektów i promowania zrównoważonego zużycia energii;
 11. udział w promowaniu działalności Miasta w zakresie efektwności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z właściwymi biurami Urzędu oraz innymi podmiotami;
 12. podejmowanie i prowadzenie działań, we współpracy z innymi biurami Urzędu, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, w zakresie realizacji celów określonych w Planie działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Miasta oraz Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta, w tym monitorowanie ich wykonania oraz opracowywanie analiz i raportów na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości;
 13. podejmowanie i prowadzenie działań, we współpracy z innymi biurami Urzędu, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem elektromobilności w Mieście, w tym w szczególności koordynowanie procesów związanych z budową na terenie Miasta infrastruktury paliw alternatywnych do ładowania i tankowania pojazdów.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Infrastruktury (IN)) 05-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2019
Liczba odwiedzin: 6274
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe