Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S)

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (IN-S)

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

 

Telefon
22 443 35 85; 22 443 35 86
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej należy obsługa kancelaryjno-biurowa Biura, a w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna dyrekcji Biura;
 2. prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących z Biura oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Biurze, w tym wysyłanie korespondencji Biura;
 3. współpraca w realizacji zadań wykonywanych przez pozostałe wewnętrzne komórki organizacyjne Biura, w tym w szczególności współpraca z pracownikami Biura w celu optymalizacji przepływu informacji pomiędzy dyrekcją Biura a jego pracownikami;
 4. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura, w tym związanych z dyscypliną pracy (ewidencja wyjść w godzinach służbowych i lista obecności), planowaniem i wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych, rejestrem zwolnień lekarskich, przekazywaniem dokumentów dotyczących pobieranych wynagrodzeń oraz ewidencją pracy w godzinach nadliczbowych;
 5. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej z zakresu działania Biura;
 6. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz interpelacji i zapytań radnych z zakresu działania Biura, a także rejestrowanie skarg i wniosków w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, zgodnie z przyjętą procedurą;
 7. sporządzanie aktualnych zbiorów danych, w tym adresowych i telefonicznych, jednostek współpracujących i kontrahentów;
 8. prowadzenie bieżącej ewidencji składników majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu Biura;
 9. nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń biurowych;
 10. zaopatrywanie Biura w prasę, materiały oraz urządzenia biurowe i gospodarcze, a także właściwe nimi gospodarowanie;
 11. obsługa narad i konferencji;
 12. obsługa interesantów.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 09-08-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 13-03-2017
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 14-03-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-03-2017
Liczba odwiedzin: 4589
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe