Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (IN-RP)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I, pok. 126
Telefon
22 443 35 91
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek: 13.00 - 16.00
Wtorek - czwartek: 11.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Samodzielnego Wieloosobowgo Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, z zastrzeżeniem zakresu działania Biura Prawnego ustalonego w Regulaminie Urzędu, a w szczególności:

  1. opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów: zarządzeń Prezydenta, umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów, dotyczących działania Biura, z wyłączeniem spraw, które zgodnie z Regulaminem Urzędu należą do zakresu działania Biura Prawnego;
  2. wykonywanie zastępstwa procesowego w zakresie działania Biura, z wyłączeniem spraw, które zgodnie z Regulaminem Urzędu należą do zakresu działania Biura Prawnego;
  3. udzielanie wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego z zakresu działania Biura, w tym sporządzanie opinii prawnych i interpretacji przepisów prawa;
  4. dokonywanie analiz prawnych, dotyczących zagadnień związanych z zakresem działania Biura;
  5. współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego przy opiniowaniu projektów uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek, w których Miasto posiada udziały albo akcje, realizujących zadania objęte właściwością Biura;
  6. opiniowanie propozycji zmian aktów prawnych regulujących zakres działania Biura, w tym wewnętrznych uregulowań dotyczących Biura i jego komórek;
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących obsługi prawnej Biura;
  8. udzielanie informacji o aktach prawnych mających znaczenie dla funkcjonowania Biura.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)) 04-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 09-03-2017
Zatwierdzający Śledź Anna (Biuro Infrastruktury (IN)) 09-03-2017
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-03-2017
Liczba odwiedzin: 3348
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe