Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Ekonomiczny (IN-EE) > Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
p. I,  pok. 109, 105, 107, 107A
Telefon
22 443 35 98; 22 443 36 25; 22 443 36 00; 22 443 36 01; 22 443 36 02; 22 443 36 03
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Marta Bugaj
tel.: 22 443 35 93 , kom.: 510 206 485, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 100
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ekonomicznego należy w szczególności:

 1. planowanie rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków budżetowych w części realizowanej przez Biuro oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją;
 2. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie składania wniosków o dokonywanie zmian w budżecie Biura;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów umów, zleceń i porozumień zawieranych przez Biuro wraz z prowadzeniem ich ewidencji;
 4. prowadzenie rozliczeń księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych należących do właściwości Biura oraz współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Miasta;
 5. analiza kształtowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dla nośników energetycznych;
 6. udział w opiniowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie działania Biura;
 7. udział w pracach związanych z przygotowaniem projektu oraz wprowadzanie i monitorowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Biura, a także przygotowanie informacji z tego zakresu do serwisu eInwestycje;
 8. współpraca przy sporządzaniu okresowych analiz efektywności funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 9. współpraca z biurem Urzędu właściwym do spraw nadzoru właścicielskiego w zakresie zatwierdzania sprawozdań z działalności zarządów spółek, w których Miasto posiada udziały albo akcje;
 10. prowadzenie, we współpracy z biurem Urzędu właściwym do spraw mienia miasta i skarbu państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości związanych z funkcjonowaniem miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 11. udział w prowadzeniu działań związanych z włączaniem do miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego urządzeń powstałych ze środków finansowych Miasta;
 12. udział w prowadzeniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych ujętych w systemach zamkniętych;
 13. gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby Biura dokumentacji majątkowej oraz organizacyjno-prawnej, dotyczących miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 14. udział w pracach związanych z realizacją celów Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasta oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta;
 15. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu działania Wydziału;
 16. udział, w zakresie zadań Wydziału, w promowaniu działalności Miasta w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z właściwymi biurami Urzędu oraz innymi podmiotami;
 17. koordynowanie i nadzór nad programem usuwania barier architektonicznych w przestrzeni Miasta;
 18. przygotowywanie zbiorczych rocznych planów i sprawozdań z działalności Biura.
 
 
Wprowadził Kaczmarski Stefan Piotr (Biuro Infrastruktury (IN)) 05-06-2007
Aktualizujący Waker Dorota (Biuro Infrastruktury (IN)) 13-11-2019
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 13-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-11-2019
Liczba odwiedzin: 4561
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe