Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Infrastruktury > Wydziały > Wydział Ekonomiczny (IN-EE) > Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

Wydział Ekonomiczny (IN-EE)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
p. XIII,  pok.: 1312, 1318
Telefon
22 443 35 93
22 443 36 25
Faks
22 443 35 87
Email
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Marta Bugaj
tel.: 22 443 35 93 , kom.: 510 206 485, faks: 22 443 35 87, e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1318
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ekonomicznego należy w szczególności:

 1. planowanie rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków budżetowych w części realizowanej przez Biuro oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją;
 2. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie składania wniosków o dokonywanie zmian w budżecie Biura;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów umów, zleceń i porozumień zawieranych przez Biuro oraz ich ewidencja;
 4. prowadzenie rozliczeń księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych należących do właściwości Biura oraz współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Miasta, z zastrzeżeniem kompetencji wewnętrznej komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru i rozliczeń;
 5. pozyskiwanie informacji o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dla nośników energetycznych;
 6. udział w opiniowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie działania Biura;
 7. udział w przygotowaniu projektu oraz wprowadzanie i monitorowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Biura, a także przygotowanie informacji z tego zakresu do serwisu eInwestycje;
 8. współpraca przy sporządzaniu okresowych analiz efektywności funkcjonowania miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 9. współpraca z biurem właściwym do spraw nadzoru właścicielskiego w zakresie zatwierdzania sprawozdań z działalności zarządów spółek, w których Miasto posiada udziały albo akcje;
 10. prowadzenie spraw związanych z występowaniem Prezydenta do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o przekazanie Miastu mienia obejmującego nieruchomości i urządzenia stanowiące całość funkcjonalną Wodociągu Północnego, jako mienia niezbędnego do realizacji zadań Miasta, związanego z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców;
 11. udział w prowadzeniu działań dotyczących zagospodarowania wód opadowych ujętych w systemach zamkniętych;
 12. gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby Biura dokumentacji majątkowej oraz organizacyjno-prawnej, dotyczących miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 13. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu działania Wydziału;
 14. udział w zakresie zadań Wydziału, w promowaniu działalności Miasta w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym współpraca i komunikacja w tym zakresie z właściwymi biurami oraz innymi podmiotami;
 15. przygotowywanie zbiorczych rocznych planów i sprawozdań z działalności Biura.
 
 
Wprowadził Piotr Kaczmarski 05-06-2007
Aktualizujący Demiańczuk Tomasz (IN) (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Zatwierdzający Turek Jakub (Biuro Infrastruktury (IN)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 6352

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe