Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Gabinet Prezydenta (GP)

Gabinet Prezydenta (GP)

  Drukuj
 
Adres
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Telefon
22 443 10 28
22 443 10 30
Faks
22 443 99 56
22 443 99 57
Email
Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Renata Wiśniewska
tel.: 22 443 10 28
22 443 10 29, faks: 22 443 99 56, e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 3/5, p. 122
zastępca dyrektora Joanna Siedlanowska
tel.: 22 443 10 30, 22 443 10 31, 22 443 10 77, faks: 22 443 99 56, e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
, p. 20
p.o. zastępcy dyrektora Grzegorz Karpiński
e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 3/5
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Gabinetu Prezydenta należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjna i sekretarska Prezydenta, zastępców Prezydenta oraz Sekretarza;
 2. organizowanie wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika;
 3. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń zespołów i komisji obsługiwanych przez Gabinet Prezydenta;
 4. koordynowanie:
  • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
  • opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 5. kontrolowanie prawidłowości i kompletności projektów dokumentów przedkładanych do podpisu Prezydenta, zastępców Prezydenta oraz Sekretarza, w tym projektów zarządzeń, instrukcji, upoważnień i pełnomocnictw;
 6. koordynowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz aktów wewnętrznych regulujących zasady i tryb dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
 7. koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym:

  • monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez biura, urzędy dzielnic oraz jednostki sektora finansów publicznych nadzorowane przez Prezydenta, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o odrębne przepisy, a także jednostki  organizacyjne m.st. Warszawy,
  • diagnoza stanu i sposobu organizacji zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych nadzorowanych przez Prezydenta, posiadających osobowość prawną i działających w oparciu o odrębne przepisy, a także w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
  • zapewnienie funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w m.st. Warszawie;
  • prowadzenie Rejestru ryzyka strategicznego m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie:
  • Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków,
  • Centralnego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej,
  • Centralnego Rejestru Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego,
  • rejestru pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta,rejestru zarządzeń Prezydenta;
 9. zapewnienie Prezydentowi, zastępcom Prezydenta oraz Sekretarzowi współpracy ekspertów spoza Urzędu.
Dodatkowe informacje
 • w Gabinecie Prezydenta działa Rzecznik Informacji Publicznej
 • w Gabinecie Prezydenta działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka
 • w Gabinecie działa koordynator ds. ryzyka
 • ewidencje i rejestry prowadzone w Gabinecie Prezydenta
Załączniki
 • Wewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Prezydenta [zobacz]
 • Schemat organizacyjny Gabinetu Prezydenta [pobierz]
 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 31-05-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-07-2018
Zatwierdzający Antczak Robert (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-07-2018
Liczba odwiedzin: 177658
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe