Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Gabinetu Prezydenta

Wewnętrzne komórki organizacyjne Gabinetu Prezydenta

  Drukuj
 

Wydział Koordynacji (GP-WK)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń Kolegium Prezydenta oraz zespołów i komisji wskazanych przez dyrektora Gabinetu lub zastępców dyrektora Gabinetu; organizowanie i obsługa spotkań ... [zobacz więcej]
Wydział Reprezentacji Miasta (GP-RM)
Do zakresu działania Wydziału Reprezentacji Miasta należy w szczególności: bieżąca obsługa protokolarno-organizacyjna Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika w zakresie kontaktów miejskich i krajowych; organizowanie spotkań Prezydenta z organizacjami, instytucjami, ... [zobacz więcej]
Wydział Administracyjno-Finansowy (GP-AF)
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Finansowego należy w szczególności: obsługa sekretarska Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów; prowadzenie spraw związanych z finansami Gabinetu, w tym nadzór nad realizacją i ... [zobacz więcej]
Wydział Ustroju Miasta (GP-WU)
Do zakresu działania Wydziału Ustroju Miasta należy w szczególności: koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa miejscowego o charakterze ustrojowym; koordynowanie spraw związanych z projektami wewnętrznych aktów prawnych przedłożonych do Gabinetu do uzgodnienia; wykonywanie ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny (GP-OR)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: kontrolowanie prawidłowości i kompletności projektów pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń, obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia i instrukcji przedkładanych do ... [zobacz więcej]
Wydział Informacji Publicznej (GP-IP)
Do zakresu działania Wydziału Informacji Publicznej, należy w szczególności: koordynowanie realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu; monitorowanie prawidłowości ... [zobacz więcej]
Wydział - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (GP-BIP)
Do zakresu działania Wydziału - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej, należy prowadzenie BIP, a w szczególności: projektowanie struktury i określanie funkcjonalności BIP; ustalanie wytycznych dotyczących zasad i form wprowadzania informacji do BIP; koordynowanie wypełniania stron BIP ... [zobacz więcej]
Wydział Kontaktów z Radą m.st. Warszawy (GP-KR)
Do zakresu działania Wydziału Kontaktów z Radą m.st. Warszawy należy w szczególności: koordynowanie kontaktów Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza,  Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów z Radą m.st. Warszawy, w tym: odpowiedzi na interpelacje i ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji Spotkań Prezydenta z Mieszkańcami (GP-KM)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Spotkań Prezydenta z Mieszkańcami należy w szczególności koordynowanie realizacji wystąpień mieszkańców w sprawie spotkań kierowanych do Prezydenta, w tym: bezpośrednia obsługa wniosków o spotkanie z Prezydentem; monitorowanie ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe