Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Gabinetu Prezydenta

Wewnętrzne komórki organizacyjne Gabinetu Prezydenta

  Drukuj
 

Wydział Koordynacji (GP-WK)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń Kolegium Prezydenta oraz zespołów i komisji wskazanych przez dyrektora Gabinetu lub zastępców dyrektora Gabinetu; organizowanie i obsługa spotkań ... [zobacz więcej]
Wydział Reprezentacji Miasta (GP-RM)
Do zakresu działania Wydziału Reprezentacji Miasta należy w szczególności: bieżąca obsługa protokolarno-organizacyjna Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika w zakresie kontaktów miejskich i krajowych; organizowanie spotkań Prezydenta z organizacjami, instytucjami, ... [zobacz więcej]
Wydział Administracyjno-Finansowy (GP-AF)
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Finansowego należy w szczególności: obsługa sekretarska Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Dyrektora Magistratu; prowadzenie spraw związanych z finansami Gabinetu, w tym nadzór nad realizacją i rozliczanie budżetu m.st. Warszawy w ... [zobacz więcej]
Wydział Ustroju Miasta (GP-WU)
Do zakresu działania Wydziału Ustroju Miasta należy w szczególności: koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa miejscowego o charakterze ustrojowym; koordynowanie spraw związanych z projektami wewnętrznych aktów prawnych przedłożonych do Gabinetu do uzgodnienia; wykonywanie ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny (GP-OR)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: kontrolowanie prawidłowości i kompletności projektów pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń, obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia i instrukcji przedkładanych do ... [zobacz więcej]
Wydział Informacji Publicznej (GP-IP)
Do zakresu działania Wydziału Informacji Publicznej, należy w szczególności: koordynowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz aktów wewnętrznych ... [zobacz więcej]
Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW)
Do zakresu działania Wydziału Skarg i Wniosków należy: koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków; koordynowanie rozpatrywania petycji w Urzędzie poprzez monitorowanie przebiegu ... [zobacz więcej]
Wydział Kontaktów z Radą m.st. Warszawy (GP-KR)
Do zakresu działania Wydziału Kontaktów z Radą m.st. Warszawy należy w szczególności: koordynowanie kontaktów Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza,  Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów z Radą m.st. Warszawy, w tym: odpowiedzi na interpelacje i ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe