Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Wydziały > Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW) > Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW)

Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW)

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
22 443 11 04
22 443 11 05
Faks
22 443 99 66
Email
skargi@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Piotr Napłoszek
tel.: 22 443 11 01, faks: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 200
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Skarg i Wniosków należy:

 1. koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 2. koordynowanie rozpatrywania petycji w Urzędzie poprzez monitorowanie przebiegu postępowania, w tym publikacja informacji o przyjętych petycjach na stronie internetowej Urzędu;
 3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przechowywania dokumentacji w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg, wniosków i petycji.

 

Dział Ewidencji i Statystyki (GP-SW)
tel.: 22 443 11 04, 22 443 11 05
faks: 22 443 99 66

Do zakresu działania Działu Ewidencji i Statystyki należy w szczególności:

 1. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 2. przyjmowanie skarg i wniosków;
 3. monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków;
 4. przygotowywanie okresowych zestawień statystycznych dotyczących tematyki i ilości skarg.

Dział Koordynacji Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji (GP-SW)
tel.: 22 443 10 95, 22 443 10 98, 22 443 10 97, 22 443 11 00, 22 443 11 02, 22 443 11 03, 22 443 34 97, 22 443 11 00 
faks: 22 443 99 66

Do zakresu działania Działu Koordynacji Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 1. kierowanie skarg, wniosków i petycji przekazanych do załatwienia Prezydentowi lub wpływających do Gabinetu, do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. koordynowanie obiegu korespondencji i terminowego rozpatrywania spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi,  wnioski i petycje w przypadku, kiedy Gabinet jest komórką właściwą do załatwienia skargi, wniosku i petycji oraz w innych szczególnych przypadkach;
 4. prowadzenie Punktu Informacji Skargowej zajmującego się obsługą mieszkańców w zakresie skarg, wniosków i petycji, w tym przyjmowanie skarg lub wniosków wnoszonych ustnie do protokołu;
 5. przekazywanie skarg, wniosków i petycji wpływających bezpośrednio do Gabinetu zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową;
 6. koordynowanie obiegu korespondencji związanej ze skargami rozpatrywanymi przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, w tym:
  • monitorowanie przekazywania sporządzonych wyjaśnień do Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • przekazywanie uchwał oraz projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie skarg do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu;
 7. udzielanie informacji w zakresie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Prezydenta, w szczególności:
  • wskazywania komórek organizacyjnych Urzędu lub organów właściwych do złożenia skargi, wniosku lub petycji,\
  • procedury rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie,
  • miejsca oraz etapu rozpatrywania skargi, wniosku lub petycji;
 8. kierowanie korespondencji wpływającej do Wydziału, do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w ramach realizacji projektu Samokształcenie w Urzędzie.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-01-2008
Aktualizujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-09-2017
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-09-2017
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-09-2017
Liczba odwiedzin: 24759
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe