Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Wydziały > Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW) > Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW)

Wydział Skarg i Wniosków (GP-SW)

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
22 443 11 04
22 443 11 05
Faks
22 443 99 66
Email
skargi@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Piotr Napłoszek
tel.: 22 443 11 01, faks: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 200
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Skarg i Wniosków należy:

 1. koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 2. koordynowanie rozpatrywania petycji w Urzędzie poprzez monitorowanie przebiegu postępowania, w tym publikacja informacji o przyjętych petycjach na stronie internetowej Urzędu;
 3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przechowywania dokumentacji w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg, wniosków i petycji;
 4. koordynowanie realizacji wystąpień mieszkańców w sprawie spotkań z Prezydentem.

 

Dział Ewidencji i Statystyki (GP-SW)
tel.: 22 443 11 04, 22 443 11 05
faks: 22 443 99 66

Do zakresu działania Działu Ewidencji i Statystyki należy w szczególności:

 1. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 2. przyjmowanie skarg i wniosków;
 3. monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków;
 4. przygotowywanie okresowych zestawień statystycznych dotyczących tematyki i ilości skarg.

Dział Koordynacji Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji (GP-SW)
tel.: 22 443 10 95, 22 443 10 98, 22 443 11 00, 22 443 11 02, 22 443 11 03, 22 443 34 97, 22 443 11 00 
faks: 22 443 99 66

Do zakresu działania Działu Koordynacji Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 1. kierowanie skarg, wniosków i petycji przekazanych do załatwienia Prezydentowi lub wpływających do Gabinetu, do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. koordynowanie obiegu korespondencji i terminowego rozpatrywania spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi,  wnioski i petycje w przypadku, kiedy Gabinet jest komórką właściwą do załatwienia skargi, wniosku i petycji oraz w innych szczególnych przypadkach;
 4. prowadzenie Punktu Informacji Skargowej zajmującego się obsługą mieszkańców w zakresie skarg, wniosków i petycji, w tym przyjmowanie skarg lub wniosków wnoszonych ustnie do protokołu;
 5. przekazywanie skarg, wniosków i petycji wpływających bezpośrednio do Gabinetu zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową;
 6. koordynowanie obiegu korespondencji związanej ze skargami rozpatrywanymi przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, w tym:
  • monitorowanie przekazywania sporządzonych wyjaśnień do Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • przekazywanie uchwał oraz projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie skarg do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu;
 7. udzielanie informacji w zakresie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Prezydenta, w szczególności:
  • wskazywania komórek organizacyjnych Urzędu lub organów właściwych do złożenia skargi, wniosku lub petycji,\
  • procedury rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie,
  • miejsca oraz etapu rozpatrywania skargi, wniosku lub petycji;
 8. kierowanie korespondencji wpływającej do Wydziału, do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w ramach realizacji projektu Samokształcenie w Urzędzie;
 10. koordynowanie realizacji wystąpień mieszkańców w sprawie spotkań z Prezydentem.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-01-2008
Aktualizujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Liczba odwiedzin: 25192
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe