Kanał Wyżej
Wydział Kontaktów z Radą m.st. Warszawy (GP-KR)


Adres

00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5Email
Sekretariat.GP@um.warszawa.pl


Kierownictwo
naczelnik Andrzej Balcerzak


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Kontaktów z Radą m.st. Warszawy należy w szczególności:

koordynowanie kontaktów Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza,  Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów z Radą m.st. Warszawy, w tym: odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy, odpowiedzi na wnioski i stanowiska komisji Rady m.st. Warszawy, odpowiedzi w formie opinii i stanowisk do inicjatyw uchwałodawczych, odpowiedzi w formie sprawozdań wynikających z uchwał Rady m.st. Warszawy; koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na: interwencje posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, interwencje senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenia senatorskie; współpraca z organami dzielnic w zakresie kontaktów z Radą m.st. Warszawy dotyczących inicjatyw uchwałodawczych; koordynowanie spraw związanych z korespondencją z Wojewodą Mazowieckim i Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru nad uchwałami organu gminy; weryfikacja projektów uchwał Rady m.st. Warszawy.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Kontaktów z Radą m.st. Warszawy (GP-KR)

Wersja standardowa