Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta > Wydziały > Wydział Informacji Publicznej (GP-IP) > Wydział Informacji Publicznej (GP-IP)

Wydział Informacji Publicznej (GP-IP)

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
Numer dla koordynatorów do rejestracji wniosków (CRWIP/CRWPW) 22 443 10 23, 22 443 11 16

Dział Wniosków
22 443 30 56
22 443 10 99
22 443 11 15
22 443 10 87
22 325 92 11
22 443 10 62

Dział - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
22 443 10 88
22 443 10 89
22 443 10 90
22 443 10 92
22 443 10 94
Email
Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Robert Antczak
tel.: 22 443 10 86, e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 217
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Informacji Publicznej, należy w szczególności:

 1. koordynowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz aktów wewnętrznych regulujących zasady i tryb dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie;
 2. prowadzenie BIP;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 4. przeprowadzanie teoretycznych szkoleń służby przygotowawczej z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz przekazywania informacji sektora publicznego.

Dział Wniosków (GP-IP-W)
pok. 215 i 201
tel. 22 443 10 99, 22 443 11 15, 22 443 10 87, 22 443 10 62, 22 443 30 56, 22 325 92 11

Do zakresu działania Działu Wniosków należy w szczególności:

 1. monitorowanie sposobu realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu oraz terminowości udzielania odpowiedzi na wnioski;
 2. prowadzenie Centralnego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej oraz Centralnego Rejestru Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego.

Dział - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (GP-IP-R)
pok. 211 i 213
tel.: 22 443 10 88, 22 443 10 89, 22 443 10 90, 22 443 10 92, 22 443 10 94

Do zakresu działania Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej należy w szczególności:

 1. projektowanie struktury i określanie funkcjonalności BIP;
 2. ustalanie wytycznych dotyczących zasad i form wprowadzania informacji do BIP;
 3. koordynowanie wypełniania stron BIP treścią przez komórki organizacyjne Urzędu;
 4. publikowanie informacji zatwierdzonych do publikacji w innych komórkach organizacyjnych;
 5. wprowadzanie i zatwierdzanie w BIP informacji z zakresu działania Gabinetu oraz z zakresu, który nie dotyczy zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 6. prowadzenie ewidencji kont przydzielanych redaktorom z komórek organizacyjnych Urzędu;
 7. prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie struktury BIP oraz w zakresie obsługi narzędzi edycyjnych;
 8. obsługa Biuletynów Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i osób prawnych m.st. Warszawy – działających w ramach wykorzystywanego przez Urząd systemu oraz prowadzenie ewidencji kont przydzielanych redaktorom z jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i osób prawnych m.st. Warszawy.

Wydziałem kieruje Rzecznik Informacji Publicznej - Robert Antczak

Do zakresu działania Rzecznika Informacji Publicznej należy w szczególności:

 1. udzielanie wyjaśnień i informacji w zakresie dotyczącym stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących dostęp do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądowego z tego zakresu;
 2. formułowanie zaleceń, wytycznych oraz udzielanie porad dotyczących zasad i trybu realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wynikających z wewnętrznych aktów prawa;
 3. dokonywanie analizy i ostateczne kwalifikowanie pism wpływających do Prezydenta jako wniosków dotyczących informacji publicznej oraz kierowanie ich do realizacji przez właściwe wewnętrzne komórki organizacyjne Gabinetu bądź inne komórki organizacyjne Urzędu;
 4. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących dostępu do informacji publicznej w Urzędzie oraz koordynowanie prac związanych z ich wprowadzaniem;
 5. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem BIP.
Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2007
Aktualizujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2019
Liczba odwiedzin: 28461
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe