Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Struktura organizacyjna > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Gospodarki Odpadami

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Gospodarki Odpadami

  Drukuj
 

Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi (GO-OD)
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi należy w szczególności: 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:     a) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,     b) pozwoleń na wytwarzanie odpadów ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli i Obsługi Mieszkańców (GO-KM)
Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Obsługi Mieszkańców należy w szczególności: kontrola w terenie realizacji umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne; kontrola utrzymania czystości i porządku, w tym prawidłowego zbierania odpadów komunalnych, na terenach ... [zobacz więcej]
Wydział Systemów Informatycznych (GO-SI)
Do zakresu działania Wydziału Systemów Informatycznych należy w szczególności: analiza funkcjonowania, rozwoju i utrzymanie systemu informatycznego; pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej (GIS) związanej z nadzorem i monitorowaniem realizacji ... [zobacz więcej]
Zespół Strategii Gospodarki Odpadami (GO-SG)
Do zakresu działania Zespołu Strategii Gospodarki Odpadami należy w szczególności: monitorowanie inwestycji i przedsięwzięć ważnych dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie; opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań dla Prezydenta i Rady m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO-ZS)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności: kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne oraz prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koordynowanie i kontrolowanie działań dotyczących ... [zobacz więcej]
Wydział Finansów i Budżetu (GO-FB)
Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności: obsługa finansowa w zakresie działania Biura; weryfikowanie faktur VAT składanych do Biura; wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego Biura w oparciu o system SAP; przygotowywanie dyspozycji ... [zobacz więcej]
Wydział Rozliczeń Umów (GO-RU)
Do zakresu działania Wydziału Rozliczeń Umów należy w szczególności: kontrola spełniania określonych w umowach wymagań dla podmiotów odbierających odpady komunalne; weryfikowanie raportów i analiz sporządzanych przez pozostałe komórki organizacyjne Biura; ... [zobacz więcej]
Wydział Komunikacji i Organizacji (GO-KO)
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Organizacji należy w szczególności: tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej, edukacyjnej i marketingowej m.st. Warszawy w obszarze gospodarowania odpadami; obsługiwanie strony internetowej Biura: www.czysta.um.warszawa.pl ; przygotowywanie, aktualizowanie i ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (GO-VI)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie pod kątem prawnym dokumentów, w tym decyzji administracyjnych i postanowień, wytworzonych w zakresie działania Biura, w tym w ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe