Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Struktura organizacyjna > GO-II > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (GO-II)

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (GO-II)

  Drukuj
 
Adres
ul. Wierzbowa 9
00-094 Warszawa
Telefon
22 443 45 00
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgok@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds.  Finansowych należy w szczególności:

 1. obsługa finansowa w zakresie działania Biura oraz wynikająca z umów pomiędzy m.st. Warszawą a podmiotami odbierającymi odpady komunalne;
 2. weryfikacja faktur VAT przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne;
 3. wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego Biura w oparciu o system SAP;
 4. przygotowywanie dyspozycji płatności z tytułu wykonanych odbiorów odpadów komunalnych;
 5. sporządzanie, we współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, sprawozdań z wykonania zadań Biura oraz analiz, zestawień zbiorczych i innych opracowań w zakresie działania Biura;
 6. opracowywanie założeń do projektów budżetu Biura oraz przygotowywanie budżetu Biura i jego zmian we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 7. współpraca w przygotowywaniu wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i wieloletnich przedsięwzięć finansowych planowanych i realizowanych przez Biuro;
 8. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 9. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy przygotowaniu projektów umów, zleceń i porozumień;
 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości umów i porozumień poniżej 30.000 euro;
 11. obsługa Centralnego Rejestru Umów w zakresie zamówień realizowanych przez Biuro;
 12. sporządzanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu Biura;
 13. opiniowanie, w razie uzasadnionej potrzeby, planów finansowych i zmian budżetowych dla dzielnic;
 14. koordynowanie działań w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 15. współpraca z Biurem Podatków i Egzekucji w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 16. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współpraca z wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach budżetowo-księgowych w zakresie obsługi i księgowań wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 17. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wartość należności przewyższa kwotę dwudziestu tysięcy złotych w danym roku;
 18. prowadzenie rejestru wpływających wniosków oraz sprawozdawczości w zakresie spraw, o których mowa w pkt 17;
 19. prowadzenie rejestru wystawionych gwarancji dotyczących należytego wykonania umowy przez podmioty odbierające odpady komunalne.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.mwyrzykowski 27-02-2013
Aktualizujący Kasicki Aleksander (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 11-07-2016
Zatwierdzający bzmw/jkrzywiec 11-07-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-07-2016
Liczba odwiedzin: 1632
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe