Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ogłoszenia i informacje

Katalog wyżej: Biuro Gospodarki Odpadami

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.), prezydent miasta, na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Podpisano ostatnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
We wtorek, 15 kwietnia, zostały podpisane kolejne umowy z firmami, które będą odbierać śmieci od warszawiaków od sierpnia 2014 r.   Trzyletnie umowy na obsługę poszczególnych obszarów podpisano z następującymi firmami: - dla obszaru I (Bielany i Żoliborz) – ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2014
Segregowanie odpadów po 1 lutego 2014 r. w 8 dzielnicach m.st. Warszawy
Począwszy od 1 lutego 2014 r. Mieszkańcy 8 dzielnic Warszawy (Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Wawra, Wesołej, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa)   będą rozdzielać w domu śmieci na trzy główne grupy : a) w pierwszym pojemniku lub worku znajda się ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2013
Pierwsze umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
We wtorek, 19 listopada, zostały podpisane pierwsze umowy z firmami, które będą odbierać śmieci od warszawiaków od lutego 2014 r.   Trzyletnie umowy na obsługę poszczególnych obszarów podpisano z następującymi firmami: - dla obszaru V (Praga Południe i Praga ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2014
Opnie prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Opinia prawna w sprawie wybranych aspektów prawnych ponoszenia przez m.st. Warszawa kosztów odpadów komunalnych na podstawie art. 6s ustawy o czystości i porządku w gmina. Szczegóły opinii w załączniku PDF Opinia prawna o stosowaniu art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-06-2013
Numery rachunków bankowych
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego nie było możliwe, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości (dzielnicy, w której ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-12-2013
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy
Informujemy, że przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy” został w dniu 30 kwietnia 2013 roku ogłoszony poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Szczegóły na temat przetargu można przeczytać ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2016
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych
Poniżej znajdziecie Państwo przykładowy wzór oświadczenia o liczbie osób w lokalu, który mogą wykorzystać zarządcy budynków wielolokalowych. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych (MS Word) Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych (PDF) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2013
Komunikat dla przedsiębiorców
Komunikat dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne działających na terenie m.st. Warszawy Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm), podstawą prowadzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2013
Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi: uchwała nr XXXVII/949/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uchwała nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2013

1


Wersja standardowa