Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Ewidencje i rejestry > Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów

  Drukuj
 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Osoba kontaktowa

Katarzyna Kwiatkowska

Numer telefonu

22 443 45 00

Uwagi

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Tym samym zniesiono podział województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi.

Marszałek województwa na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

- funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały
  oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów,
  o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, 

- instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Listy funkcjonujących instalacji komunalnych na obszarze Polski udostępnione są na poniższych stronach internetowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich:

1. Województwa Dolnośląskiego;

2. Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3. Województwa Lubelskiego;

4. Województwa Lubuskiego;

5. Województwa Łódzkiego;

6. Województwa Małopolskiego;

7. Województwa Mazowieckiego;

8. Województwa Opolskiego;

9. Województwa Podkarpackiego;

10. Województwa Podlaskiego;

11. Województwa Pomorskiego;

12. Województwa Śląskiego;

13. Województwa Świętokrzyskiego;

14. Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

15. Województwa Wielkopolskiego;

16. Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

W 2018 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy przekazały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01 oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12 do następujących instalacji komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01

3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12.

W 2019 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy przekazały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01 oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12 do następujących instalacji komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01

3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12.

W 2020 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy przekazały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01 oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12 do następujących instalacji komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01

3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania o kodzie 19 12 12.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2012
Aktualizujący Kwiatkowska Katarzyna (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 13-01-2022
Zatwierdzający Szkatulnik Piotr (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 13-01-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-01-2022
Liczba odwiedzin: 4836

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe