Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Biuro Gospodarki Odpadami

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy. Wykaz przedsiębiorców posiadających... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2020
Ewidencja umów (GOMIG)
Biuro Gospodarki Odpadami prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 13... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Przedsiębiorstwa sektora komunalnego
Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat przedsiębiorców prowadzących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Miejsca zagospodarowania odpadów
Poniższy link zawiera informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2020

1


Wersja standardowa