Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy. Wykaz przedsiębiorców posiadających... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Ewidencja umów (GOMIG)
Biuro Gospodarki Odpadami prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 13... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy
Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020
Miejsca zagospodarowania odpadów
Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2020

1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe