Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie

Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie

  Drukuj
 


„System pomostowy”

W związku orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 czerwca 2013 roku, dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Do czasu wyboru firm w przetargach Warszawa ma opracowany system pomostowy. To rozwiązanie gwarantuje odbiór śmieci z wszystkich nieruchomości po 1 lipca 2013 r.

Planowane jest, aby do 31 stycznia 2014 r. firmy, które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne, robiły to na dotychczasowych zasadach (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników). Miasto będzie płatnikiem faktur wystawianych dla poszczególnych mieszkańców. Oznacza to, że warszawiacy będą uiszczać opłaty wyłącznie do samorządu, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

W najbliższym czasie rozpatrywane jest wprowadzenie niższych miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:

1. Złozyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby właściciela lub zarządcy bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy.

2. Do 28 dnia każdego miesiąca wnosić miesięczną opłatę na konta samorządu udostępnione na stronach internetowych Urzędu oraz w urzędach dzielnic.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Do dyspozycji mieszkańców jest numer infolinii 19 115, pod którym można zgłaszać problemy z odbieraniem śmieci.

Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Firmy, które podpisały Porozumienie pomostowe

Firmy, które zaprzestały od 1 lipca br. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mwyrzykowski 06-06-2013
Aktualizujący Kasicki Aleksander (GO) (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 28-04-2016
Zatwierdzający Miszewska Janina (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)) 13-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-03-2018
Liczba odwiedzin: 7765
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe