Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Telefon
22 443 07 50; 22 443 07 51
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Maciej Fijałkowski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1903
zastępca dyrektora Agata Wolpe
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
zastępca dyrektora Łukasz Górnicki
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
zastępca dyrektora Urszula Świerżewska-Chrzan
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
zastępca dyrektora Andrzej Rydzewski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:

 1. koordynacja polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, w tym:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, w tym w szczególności projektów inwestycyjnych, związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju m.st. Warszawy;
  • realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
  • informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
  • organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich;
 2. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania innych pozabudżetowych środków finansowych na wydatki majątkowe;
 3. prowadzenie prac w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie polityki rozwoju w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, w tym:
  • przygotowanie i wdrażanie strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • prowadzenie prac w zakresie polityki miejskiej,
  • prowadzenie prac w zakresie polityki metropolitarnej obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej;
 5. prowadzenie spraw związanych z polityką inwestycyjną m.st. Warszawy, w tym:
  • planowanie inwestycji,
  • opracowywanie projektów planów wydatków majątkowych, w tym planów inwestycji ogólnomiejskich i planów inwestycji realizowanych przez dzielnice,
  • współpraca w opracowywaniu propozycji rozwiązań organizacyjnych realizacji inwestycji,
  • ustalanie dysponentów budżetowych dokonujących wydatków majątkowych,
  • monitorowanie realizacji inwestycji,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
  • wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie,
  • współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,
  • współpraca ze spółkami m.st. Warszawy w zakresie planów inwestycyjnych m.st. Warszawy i tych spółek,
  • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy inwestycji ogólnomiejskich.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.

 

Dodatkowe informacje


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa

Załączniki

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Schemat organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego

Plany rzeczowo-finansowe i ich zmiany

 
 
Wprowadził Jakubiak Marta (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 22-06-2007
Aktualizujący Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 05-06-2019
Zatwierdzający Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 05-06-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-06-2019
Liczba odwiedzin: 146885
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe