Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Telefon
22 443 07 50; 22 443 07 51
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Maciej Fijałkowski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1903
zastępca dyrektora Andrzej Rydzewski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
zastępca dyrektora Urszula Świerżewska-Chrzan
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
zastępca dyrektora Agata Wolpe
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
p.o. zastępcy dyrektora Monika Pecko
tel.: 224430750, faks: +48224430798, e-mail: Sekretariat.BFEiPR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
p.o. zastępcy dyrektora Paweł Jaworski
tel.: 22 443 07 50/51, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.BFEiPR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1902
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:

 1. koordynowanie polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, w tym:
  1. opracowywanie projektów planów wydatków majątkowych, w tym planów inwestycji ogólnomiejskich i planów inwestycji realizowanych przez dzielnice,
  2. ustalanie dysponentów budżetowych dokonujących wydatków majątkowych,
  3. współpraca w opracowywaniu propozycji rozwiązań związanych z realizacją inwestycji,
  4. monitorowanie realizacji inwestycji,
  5. prowadzenie analiz dotyczących realizacji programu inwestycyjnego,
  6. wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie,
  7. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,
  8. współpraca z osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie planów inwestycyjnych m.st. Warszawy i tych osób prawnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy inwestycji ogólnomiejskich,
  10. prowadzenie działań informacyjnych;
 2. koordynowanie polityki związanej z pozyskiwaniem przez m.st. Warszawę funduszy europejskich, w tym:
  1. pełnienie roli beneficjenta w projektach inwestycyjnych m.st. Warszawy na każdym etapie aplikowania o środki oraz realizowanie umów finansowanych z funduszy europejskich,
  2. koordynowanie udziału biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w projektach międzynarodowych lub współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym rozliczanie projektów międzynarodowych w sprawach należących do zakresu działania Biura,
  3. współpraca z biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich,
  4. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez m.st. Warszawa,
  5. organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestrowanie umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich,
  6. prowadzenie działań informacyjnych;
 3. koordynowanie polityki metropolitalnej m.st. Warszawy, w tym:
  1. opracowanie dokumentów rozwojowych o wymiarze metropolitalnym, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z budżetu krajowego i UE,
  2. wdrożenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  3. współpraca z gminami i powiatami Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW),
  4. współpraca z administracją rządową i samorządową, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie OMW,
  5. przygotowanie analiz, opinii i stanowisk dotyczących zagadnień i dokumentów związanych z problematyką OMW,
  6. prowadzenie działań informacyjnych;
 4. koordynowanie zadań związanych z infrastrukturą drogową, w tym:
  1. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji dróg publicznych do odpowiedniej kategorii;
  2. gromadzenie i przetwarzanie informacji o infrastrukturze drogowej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
  3. współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zakresie infrastruktury drogowej;
 5. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym na projekty inwestycyjne m.st. Warszawy;
 6. udzielanie dotacji innym podmiotom, w tym jednostkom samorządu terytorialnego.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 1. Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta;
 2. Zarządem Dróg Miejskich;
 3. Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg;
 4. Zarządem Oczyszczania Miasta.
Załączniki

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Schemat organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Formularze do zarządzenia nr 1579/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 października 2019 r. w sprawie systemu realizacji projektów międzynarodowych m.st. Warszawy:

 1. Wniosek identyfikacji projektu międzynarodowego (WIP)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku identyfikacji projektu międzynarodowego (WIP)
 3. Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego
 4. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu międzynarodowego
 5. Okresowe zestawienie realizowanych projektów międzynarodowych

Formularze do zarządzenia nr 138/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie systemu planowania i monitorowania projektów inwestycyjnych m.st. Warszawy:

Formularz 1: Wniosek o wprowadzenie projektu inwestycyjnego do budżetu/WPF

Instrukcja wypełniania Wniosku o wprowadzenie projektu inwestycyjnego do budżetu/WPF

 

Formularz 2: Wniosek o zmianę projektu inwestycyjnego w budżecie/WPF

Instrukcja wypełniania Wniosku o zmianę projektu inwestycyjnego w budżecie/WPF

 

Formularz 3: Sprawozdanie z realizacji projektu inwestycyjnego

Instrukcja do Sprawozdania z realizacji projektu inwestycyjnego

 

Formularz 4: Informacja miesięczna o realizacji dzielnicowych projektów i zakupów inwestycyjnych / ogólnomiejskich zakupów inwestycyjnych

Instrukcja do Informacji miesięcznej o realizacji dzielnicowych projektów i zakupów inwestycyjnych / ogólnomiejskich zakupów inwestycyjnych

 

Formularz 5: Informacja półroczna i roczna z realizacji dzielnicowych projektów inwestycyjnych

Instrukcja do Informacji półrocznej i rocznej z realizacji dzielnicowych projektów inwestycyjnych

 

Formularz 6: Informacja miesięczna o zaangażowaniu planu wydatków majątkowych

Instrukcja do informacji miesięcznej o zaangażowaniu planu wydatków majątkowych

 
 
Wprowadził Jakubiak Marta (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 22-06-2007
Aktualizujący Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 29-06-2022
Zatwierdzający Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 29-06-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-06-2022
Liczba odwiedzin: 182532

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe