Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Telefon
22 443 07 50; 22 443 07 51
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Maciej Fijałkowski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1903
zastępca dyrektora Agata Wolpe
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
zastępca dyrektora Dorota Jedynak
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
zastępca dyrektora Urszula Świerżewska-Chrzan
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1915
zastępca dyrektora Andrzej Rydzewski
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1905
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:

 1. koordynowanie polityki rozwoju m.st. Warszawy, w tym:
  • zarządzanie strategią rozwoju m.st. Warszawy, w tym: przygotowania, aktualizacji, wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz komunikowania strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • prowadzenie działań na rzecz upowszechniania idei zarządzania strategicznego rozwojem oraz zapewnienia wysokiej jakości dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy,
  • budowanie i rozwijanie sieci współpracy oraz międzysektorowych partnerstw wspierających realizację strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • tworzenie  warunków organizacyjnych dla sprawnego zarządzania polityką rozwoju m.st. Warszawy, w tym zapewnienie narzędzi i procedur,
  • prowadzenie działań m.st. Warszawy w zakresie krajowej polityki miejskiej, a także dokumentów programujących rozwój szczebla ponadlokalnego, regionalnego, krajowego i unijnego oraz regulacji prawnych związanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem,
  • prowadzenie sekretariatu strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • prowadzenie działań informacyjnych;
 2. koordynowanie polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, w tym:
  • opracowywanie projektów planów wydatków majątkowych, w tym planów inwestycji ogólnomiejskich i planów inwestycji realizowanych przez dzielnice,
  • ustalanie dysponentów budżetowych dokonujących wydatków majątkowych,
  • współpraca w opracowywaniu propozycji rozwiązań związanych z realizacją inwestycji,
  • monitorowanie realizacji inwestycji,
  • prowadzenie analiz dotyczących realizacji programu inwestycyjnego,
  • wnioskowanie o uruchomienie lub potwierdzenie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie,
  • współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,
  • współpraca z osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie planów inwestycyjnych m.st. Warszawy i tych osób prawnych,
  • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy inwestycji ogólnomiejskich,
  • prowadzenie działań informacyjnych;
 3. koordynowanie polityki związanej z pozyskiwaniem przez m.st. Warszawę funduszy europejskich, w tym:
  • pełnienie roli beneficjenta w projektach inwestycyjnych m.st. Warszawy na każdym etapie aplikowania o środki oraz realizowanie umów finansowanych z funduszy europejskich,
  • koordynowanie udziału biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w projektach międzynarodowych lub współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym rozliczanie projektów międzynarodowych w sprawach należących do zakresu działania Biura,
  • współpraca z biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich,
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez m.st. Warszawa
  • organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestrowanie umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich,
  • prowadzenie działań informacyjnych;
 4. koordynowanie polityki metropolitalnej m.st. Warszawy, w tym:
  • opracowanie dokumentów rozwojowych o wymiarze metropolitalnym, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z budżetu krajowego i UE,
  • wdrożenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • współpraca z gminami i powiatami Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW),
  • współpraca z administracją rządową i samorządową, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie OMW,
  • przygotowanie analiz, opinii i stanowisk dotyczących zagadnień i dokumentów związanych z problematyką OMW,
  • prowadzenie działań informacyjnych;
 5. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym na projekty inwestycyjne m.st. Warszawy;
 6. udzielanie dotacji innym podmiotom, w tym jednostkom samorządu terytorialnego.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarządem Dróg Miejskich,Zarządem Oczyszczania Miasta,Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg

Dodatkowe informacje

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa

Załączniki

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Schemat organizacyjny Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (pobierz)

Formularze do zarządzenia nr 1579/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 października 2019 r. w sprawie systemu realizacji projektów międzynarodowych m.st. Warszawy:

 1. Wniosek identyfikacji projektu międzynarodowego (WIP)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku identyfikacji projektu międzynarodowego (WIP)
 3. Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego
 4. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu międzynarodowego
 5. Okresowe zestawienie realizowanych projektów międzynarodowych

Formularze do zarządzenia nr 138/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie systemu planowania i monitorowania projektów inwestycyjnych m.st. Warszawy:

Formularz 1: Wniosek o wprowadzenie projektu inwestycyjnego do budżetu/WPF

Instrukcja wypełniania Wniosku o wprowadzenie projektu inwestycyjnego do budżetu/WPF

 

Formularz 2: Wniosek o zmianę projektu inwestycyjnego w budżecie/WPF

Instrukcja wypełniania Wniosku o zmianę projektu inwestycyjnego w budżecie/WPF

 

Formularz 3: Sprawozdanie z realizacji projektu inwestycyjnego

Instrukcja do Sprawozdania z realizacji projektu inwestycyjnego

 

Formularz 4: Informacja miesięczna o realizacji dzielnicowych projektów i zakupów inwestycyjnych / ogólnomiejskich zakupów inwestycyjnych

Instrukcja do Informacji miesięcznej o realizacji dzielnicowych projektów i zakupów inwestycyjnych / ogólnomiejskich zakupów inwestycyjnych

 

Formularz 5: Informacja półroczna i roczna z realizacji dzielnicowych projektów inwestycyjnych

Instrukcja do Informacji półrocznej i rocznej z realizacji dzielnicowych projektów inwestycyjnych

 

Formularz 6: Informacja miesięczna o zaangażowaniu planu wydatków majątkowych

Instrukcja do informacji miesięcznej o zaangażowaniu planu wydatków majątkowych

 
 
Wprowadził Jakubiak Marta (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 22-06-2007
Aktualizujący Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 11-06-2021
Zatwierdzający Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 11-06-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-06-2021
Liczba odwiedzin: 165426
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe